March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Så ska omsättningen fyrdubblas

Moretime har vuxit snabbt under de senaste åren med en digital strategi i företagstjänstesektorn. Moretime skapar nu en skalbarhet i sin affärsmodell som borde kunna leda till en snabb flerdubbling av omsättningen. Läs varför omsättningen kan fyrdubblas på tre år och aktiekursen ännu mer än så.

Genom digitalisering av expertkunskap, kan man nå fler kunder samt återanvända lösningar och kunskap. För kunderna innebär det ökad tillgänglighet och lägre kostnader. Moretimes strategi går ut på att automatisera processer, återanvända kunskap och lösningar som gör att man kan nå många kunder med rätt paketering och ett bra kunderbjudande. Bolaget har hittat en bra modell för digitalisering av expertkunskap vilket har återspeglats i framgångarna för Lawline. Lawline.se är Sveriges mest besökta juridiksajt och antalet konverteringar till betalande kunder ökar snabbt.

En gemensam strategi i de flesta framgångsrika Internetbaserade verksamheter har varit att öka de totala intäkterna per kund. Moretime har redan idag en affärsmodell som innebär höga snittintäkter per kund jämfört med konkurrenter. Bolaget har succesivt utökat kunderbjudandet och det finns fortfarande betydande möjligheter att bredda kunderbjudandet.


Moretime är mer än
det noterade bolaget Moretime Professional Services (MPS) som erbjuder ekonomitjänster, affärsutveckling och legala tjänster. I gruppen finns flera andra bolag som är kopplade till MPS via ägande. Som aktieägare i MPS tar man således även del av utvecklingen i andra intressanta bolag.


Moretime har vuxit
med 80{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år under de senaste två åren. Man har byggt upp en struktur av erfarna konsulter och en kunskaps- och tjänstebas för att både kunna digitalisera kunderbjudandet men också ta hand om de stora kunderna med komplexa behov.

Bolaget har precis presenterat sin digitala strategi för 2016. Man kommer att lansera en plattform där visionen är en digital ”one stop shop” för SME-företag. Tack vare digitaliseringen kan bolaget attrahera betydligt fler kunder än vad som är möjligt i en traditionell konsultverksamhet. Med bredden i erbjudandet och trafiken från Lawline.se räknar man med en snabb kundtillväxt och att de digitala tjänsterna skapar en ny snabbväxande intäktskälla. 


Med ett bolagsvärde
på runt 30 MSEK speglas överhuvudtaget inte möjligheterna i Moretimes aktiekurs. Bolagets tidigare kommunicerade mål är en omsättning på 200 MSEK under 2018 och en rörelsemarginal på 20{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. En fyrdubbling av omsättningen på tre år kan tyckas vara en tuff uppgift men om man ser till vad som är på gång inom Moretime ser det inte omöjligt ut. Den omsättningsökningen innebär trots allt att tillväxten saktar in från den tillväxt som vi har sett under de senaste två åren. Fyrdubblas omsättningen i enlighet med bolagets mål bör aktiekursen stiga ännu mer än så.

Läs hela analysen av Moretime…

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.