juni 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Pressmeddelande
 • >
 • Samhällsdebatten måste nu uppmärksamma den ökade mängden hot och kränkningar på internet

Samhällsdebatten måste nu uppmärksamma den ökade mängden hot och kränkningar på internet

 • 2019-01-28 16:09
 • Redaktionen

Enligt en rapport från Brottsförebyggande Rådet undviker nästan en femtedel av de tillfrågade att vara aktiva på internet av oro för hot och trakasserier. Samtidigt kan personer idag helt anonymt använda nätet till att förtala andra personer, företagare och politiker m fl utan konsekvenser. I fredags meddelade nathatad.se att bolaget kommer att lansera en bok av entreprenören Thony Norelli som berör ämnet näthat, en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar att hantera.

 

Boken ”Näthatad” är en erfarenhetsskildring från en entreprenör som har fått nog och ett inslag i samhällsdebatten, vilken dock mer aktivt måste uppmärksamma denna växande trend som långsiktigt utgör ett direkt hot mot entreprenörskapet, samhällsutvecklingen såväl som demokratin.

Nathatad.se kommer som ett led i samhällsdebatten att fortlöpande publicera artiklar rörande näthat. Bolaget är väl medveten om Facebooks utmaningar som plattform men kommer även att starta en Facebook grupp för att belysa ämnet.

Vuxna måste signalera mod att våga stå upp för sig själva och sina idéer vilket måste vara en av vår tids viktigaste uppgifter för att skapa ett tryggt samhälle för våra barn att växa upp i.

 

“Efter förra veckans pressmeddelande har jag blivit kontaktad av ett antal personer som har varit med om liknande upplevelser men som inte vågat agera av rädsla för att bli utsatta för ett ytterligare näthat. Utifrån egen erfarenhet, tillsammans med dessa personers upplevelser, inser jag att näthatet är ett mycket allvarligare hot mot samhällsutvecklingen än jag först anade. Om människor i ett samhälle avstår från att testa nya idéer, utöva sitt entreprenörskap eller engagera sig politiskt vart är vi då på väg? Effekterna förskräcker så därför måste näthatet belysas, debatteras och förebyggas.” – Thony Norelli, entreprenör och näthatad

 
ads

Tips