november 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sämre än väntat för Mips – handelstarifferna fick USA att avvakta.

 • november 08, 2019
 • Redaktionen

Hjälmteknikbolaget Mips redovisar en omsättning och resultat som var lägre än väntat under tredje kvartalet.

“Den svagare utvecklingen i kvartalet berodde framför allt på en mycket svag start på kvartalet då ett antal av våra stora amerikanska kunder agerat avvaktande till följd av osäkerheten kring de nya handelstarifferna mellan USA och Kina som implementerats under perioden”, skriver Max Strandwitz i vd-ordet.

Bolaget såg dock en återhämtning i orderstocken mot slutet av kvartalet, tillägger Mips-chefen.

“Likt andra leverantörer och varumärken verksamma i cykel- och vintersportsektorn i USA, såg vi mot slutet av kvartalet en återhämtning vad gäller orderstocken och bedömer därmed att denna utveckling enbart är av tillfällig karaktär”.

Omsättningen uppgick till 52,9 miljoner kronor (51,2), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 68. Den organiska tillväxten var -6 procent.

Rörelseresultatet blev 20,5 miljoner kronor (20,8), väntat rörelseresultat var 27. Rörelsemarginalen var 38,8 procent (40,6).

Det justerade rörelseresultatet ökade till 70,8 miljoner kronor (44,3).

Resultatet före skatt var 20,7 miljoner kronor (20,2), analytikerkonsensus 28.

Resultatet efter skatt blev 16,0 miljoner kronor (15,7), analytikerkonsensus 21.

Resultat per aktie hamnade på 0,62 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,6 miljoner kronor (31,0).

Källa: Finwire/Breakit

 
ads

Tips