juli 15, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • SBAB: Bostadspriserna står pall – kan till och med stiga i år

SBAB: Bostadspriserna står pall – kan till och med stiga i år

 • 2020-06-04 07:35
 • Redaktionen

Coronakrisen får svensk BNP att falla med närmare 6 procent i år och arbetslösheten att stiga tydligt, men bostadspriserna väntas ändå stå pall och kan rentav stiga något i år.

Det skriver SBAB i sin rapport Bomarknadsnytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Priserna på andrahandsmarknaden har så här långt stått pall för coronakrisen mätt sedan årsskiftet. Detta ligger helt i linje med vad vi bedömde i inledningen av krisen. Vår prognos är att bostadspriserna står stilla eller möjligen ökar svagt under året som helhet. Skulle krisen däremot bli mer utdragen i tid och arbetslösheten öka betydligt mer än i vår prognos, kan bostadsmarknaden förstås komma att påverkas betydligt mer negativt”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

SBAB noterar att bostadspriserna återhämtat sig i maj efter ett inledande fall under coronakrisen och att fortsatt mycket låga räntor och erfarenheten från tidigare kriser i Sverige talar för att det inte heller blir några dramatiska prisfall på bostäder till följd av coronakrisen.

Detta alltså under förutsättning att krisen inte blir mer utdragen. Skulle den bli mer långdragen och arbetslösheten öka mycket mer än väntat kan bostadsmarknaden komma att påverkas betydligt mer negativt, med prisfall på kanske uppemot 10 procent, bedömer SBAB.

SBAB räknar med att svensk BNP kommer att falla 5,8 procent i år för att sedan öka med 3,0 procent under 2021. I sin senaste prognos, i mitten av april, räknade SBAB med att BNP skulle falla 5,0 procent i år och stiga med 3,0 procent nästa år.

Investeringar och nettoexport står för större delen av BNP-fallet i år, medan hushållens konsumtion går oväntat starkt, även om den sjunker i år.

SBAB noterar att de sedan i april gått från att vara en av de mer pessimistiska prognosmakarna medan de nu i stället tillhör de mer optimistiska.

”Sett över hela perioden 2020-2021 är vi dock relativt pessimistiska då vi bedömer att strukturproblem kommer att fördröja återhämtningen. Vi ser varken en V- eller U-formad återhämtning framför oss, utan att den mer kommer anta formen av en Nike-logga”, säger Robert Boije

Arbetslösheten väntas stiga till drygt 9 procent i år för att sedan öka ytterligare till närmare 10 procent nästa år, trots att BNP då väntas återhämta sig.

”En strukturomvandling där sedan tidigare ej långsiktigt livskraftiga företag går i konkurs tidigare än annars till följd av coronapandemin väntas bidra till detta”, skriver SBAB och tillägger att företag inom exempelvis persontransport, turism och sällanköpshandel lär möta en förändrad efterfrågan även framöver.

Inflationen faller kraftigt i spåren av coronapandemin och blir i stort sett obefintlig i år för att sedan stiga svagt de närmare åren. Trots kraftigt fallande BNP, ökande arbetslöshet och markant fallande inflation tror SBAB inte att Riksbanken kommer att sänka reporäntan, utan istället arbeta med andra åtgärder.

En nedåtrisk mot prognosen som SBAB ser är att konjunkturnedgången fördjupas ytterligare och sprider sig till fallande bostadspriser. Då kan kombinationen med en hög skuldsättning leda till kreditförluster och stigande riskpremier på bostadsobligationer.

SBAB har till följd av coronakrisen dragit ned sin prognos för bostadsbyggandet till cirka 38.000 påbörjade bostäder i år som sedan minskar ytterligare, till runt 37.000 påbörjade bostäder 2021.

”I ett läge där vi bedömer att det redan saknas runt 150.000 bostäder totalt i Sverige är det förstås olyckligt att vi nu ser att såväl nyteckningarna som antalet påbörjade nya bostäder sjunker. Utöver alla de andra utmaningar samhället nu brottas med under coronakrisen, är detta ytterligare en som är viktig att uppmärksamma”, säger Robert Boije.

 
ads

Tips