december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

SCA höjer värdet på skog väntas ge ett lyft på 30 miljarder

 • oktober 30, 2019
 • Redaktionen

SCA rapporterar en något högre omsättning i det tredje kvartalet jämfört med förhandstipsen. Det justerade ebitda-resultatet slår samtidigt förväntningarna, som dock var något nedjusterade mot fjolårets siffra.

Skogsbolaget meddelar samtidigt att de vid årsskiftet kommer ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav. Enligt SCA kan det nya marknadsvärdet uppgå till 63-67 miljarder kronor, jämfört med dagens värde om 34 miljarder kronor.

Flera analytiker hade på förhand spått att skogsjättens resultat, liksom resten av sektorn, skulle ha tyngts av lägre marknadspriser för pappersmassa och sågade trävaror.

SCA skriver i sin rapport att det minskade resultatet jämfört med i fjol främst förklaras av lägre försäljningspriser.

Källa: Omni

 
ads

Tips