september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

SCB statistik – Handelsnettot 1,4 miljarder

 • maj 28, 2019
 • Redaktionen

Utrikeshandeln med varor gav i april ett överskott på 1,4 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett underskott på 7,0 miljarder kronor.

Varuexporten uppgick i april till 128,0 miljarder och varuimporten till 126,6 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat med 9,6 procent och importen har ökat med 2,3 procent jämfört med april 2018.

Rensat för säsongsvariationer uppgick handelsnettot till 3,6 miljarder kronor i april, jämfört med 3,4 miljarder kronor i mars.

 
ads

Tips