oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

SEB – Prisutvecklingen på bostadsmarknaden förväntas att bli svagare

 • augusti 12, 2019
 • Redaktionen

Svenska hushåll förväntar en svag prisutveckling på bostadsmarknaden i augusti i jämförelse med föregående månad, detta visar SEB:s boprisindikator. Under månaden sjönk den från +40 till +38.

Efter en undersökning visar 56 % att bostadsmarknadens priser kommer fortsätta stiga under 2019. 18% tror på att priserna kommer sjunka. Vilket är en ökning från föregående månads 16%.

“Prisförväntningarna tar ett litet steg bakåt efter en kraftig uppgång hittills under året” säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Källa: Omni

 
ads

Tips