SEB:s rörelseresultat blev 7.063 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019 (5.768). Det kan jämföras med förväntade 6.345 miljoner kronor, enligt Infront.

Räntenettot ökade till 5.930 miljoner kronor (5.215), att jämföra med väntade 5.873 miljoner, och provisionsnettot blev 4.989 miljoner (4.848). Där låg snittprognosen på 4.917 miljoner.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 6:25 kronor per aktie (6:50), att jämföra med förväntade 6:26 kronor.

Källa: Affärsvärlden