december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Securitas spår marknadstillväxt i Nordamerika och Europa

 • november 06, 2019
 • Redaktionen

Securitas upprepar sina prognoser för säkerhetsmarknadernas tillväxt i Nordamerika och Europa under 2019 och blickar även in i 2020.

För i år väntas Nordamerika fortfarande växa med runt 4 procent och Europa med 2-3 procent. För 2020 är bedömningen att Nordamerika och Europa ska visa ungefär samma marknadstillväxt som 2019.

Det säger Securitas vd Magnus Ahlqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

“En stor del av ökningen framöver kommer att vara drivet av prisökningar snarare än generell volymtillväxt”, säger han.

I onsdagens delårsrapport skriver Securitas, med hänvisning till det makroekonomiska klimatet, att bolaget ser en inbromsning i några viktiga marknader under det andra halvåret av 2019.

“Nordamerika känns som att det fortfarande är en bra ekonomisk aktivitet. För Europa är det många externa indikationer på att det blir en avmattning i ekonomin samtidigt som vi har underliggande krav på löneökningar. Det här är ett viktigt fokus för oss. Vi betalar gärna mer till våra anställda men vi måste alltid balansera med prishöjningar till våra kunder”, säger Magnus Ahlqvist.

Kan du peka på någon särskild marknad i Europa?

“Det är några av huvudmarknaderna, som exempelvis Tyskland där man ser att tillväxten kommit ner. Men som bolag är vi sencykliska så det är väl mer att vi reflekterar över den makroekonomiska situationen”, säger vd:n.

I rapporten uppger Securitas att lönekostnadsökningar inte kompenserats fullt ut med prisökningar i Frankrike och Nederländerna, något bolaget flaggade för redan i sommarens rapport.

Hur länge kommer ni ha den obalansen i Frankrike och Nederländerna?

“Cykeln för våra prisökningsaktiviteter är normalt sett över tolv månader så när vi ligger efter i några länder är det rimligt att anta att det egentligen är fört under 2020 som vi har chansen att balansera igen”, säger Magnus Ahlqvist.

Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet står nu för 21 procent av koncernens totala försäljning. Det är 1 procentenhet högre än motsvarande tidpunkt i fjol men samma nivå som noterats för årets samtliga tre kvartal.

Det verkar stå och stampa?

“Vi fortsätter med fullt fokus. Är jag helt nöjd? Vi har mer att göra på det här området. Vi har ett bra erbjudande och vi måste arbeta aktivt för att få ut det inom alla divisioner och olika länder”, säger vd:n.

Mellan åren 2016 och 2018 ökade andelen säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet av koncernens försäljning med 2 procentenheter per år. Hittills i år rör det sig om 1 procentenhet.

Vad beror det på att det har bromsat in i årstakt?

“Dels har vår traditionella bevakningsverksamhet fortsatt att växa. Men vi har också kommit olika långt i olika länder och divisioner och det vi har fokus på nu är vad vi kan lära oss av den första fasen för att driva på det här eftersom det är ett viktigt fokus de kommande fem-tio åren”, säger Securitaschefen.

Källa: Direkt

 
ads

Tips