april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Sektorrotation för nästa börsuppgång

Tillväxtbolag och småbolag har varit i ropet under den förra börsuppgången. Frågan är om det är dags för en sektorrotation?

Anhängare av olika strategier brukar närmast religiöst försvara sin investeringsstrategi. Faktum är dock att på aktiemarknaden brukar alla strategier få sina “15 minutes of fame” eftersom börsen är cyklisk. I olika faser av börs- och konjunkturcykeln brukar olika typer av aktier gå bra.

Runt 2012 var småbolag och tillväxtaktier iskalla. Efter finanskrisen och i spåren av den svaga återhämtningen flockades kapital till stabila storbolag och höga P/E-tal och vinster långt in i framtiden ratades. Cykliska aktier har å andra sidan varit kalla under de senaste 12 månaderna. Även storbolagen som grupp har hamnat efter småbolag. Det märks genom att OMX S30 har gått sämre än bredare index som innehåller fler och mindre bolag.

Småbolagen brukar gå bäst i mitten av börscykeln. Under de senare delarna av börscykeln brukar storbolagen istället ta över. Konjunkturkänsligt brukar också komma igång starkt när konjunkturen växlar upp tempot.

I dagsläget är konjunkturuppgången ännu inte i full sving. Det gör att konjunkturkänsliga aktier fortfarande inte är de bästa alternativen. Marknaden brukar emellertid ligga före konjunkturen och det bör man också vara som investerare om man är ute efter att slå marknaden. Vi kommer säkerligen att se kapital förflyttas till konjunkturkänsliga aktier vid tecken på att konjunkturen ökar tempot igen. Just nu är vi snarare i en annan fas med en konjunkturavmattning i Europa efter bra tempo under årets början.

Aktier där investerarna kan se tillväxt oavsett konjunktur är fortsatt att föredra så länge det inte kommer tecken på ett starkare konjunkturuppsving. Därför är det inte konstigt att läkemedelssektorn har haft en stark utveckling och att vissa snabbbäxande småbolag har mångdubblats i kurs. Förr eller senare sker dock en omviktning till cykliska aktier eftersom marknaden vet att en konjunkturuppsving kommer så småningom.

Exempel på konjunkturkänsliga storbolag som har släpat efter i uppgången och skulle kunna tänkas ge en överavkastning jämfört med index när konjunkturen tar fart är Sandvik och Volvo. Deras vinster ligger långt under normalvinsterna på grund av svag konjunktur. Det borde komma att rättas till senare i konjunkturcykeln. Just nu handlas emellertid Sandvik på drygt 20 i rullande P/E-tal och Volvo till knappt 40. Det är fortfarande för tidigt att investera i de aktierna särskilt med tanke på den senaste tidens svagare konjunktursiffror.

Det gäller att hålla koll på ledande indikatorer som kan indikera starkare konjunktur. Vill man ligga steget före marknaden och öka andelen konjunkturkänsligt i portföljen redan nu är byggbolag som NCC ett bra alternativ. Det är ett konjunkturkänsligt storbolag där konjunkturuppgången hittills har haft bra genomslag på affärerna och till rullande P/E-tal på 11 är aktien attraktivt prissatt.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads