december 5, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Skärpta reglerna mot penningtvätt

 • juni 19, 2019
 • Redaktionen

Efter ett extrainsatt regeringssamanträde beslutades idag att skärpa reglerna mot penningtvätt allt för att öka kraven på Finansinspektionen. Skapa hårdare regler för storbankerna. Och förbätta skyddet för visselblåsare.

Alla skandaler med storbankerna den sista tidenhar skakat om finansvärlden. Men regeringen har redan tidigare flaggat för tuffare regler på området.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett hot mot samhället säger finansminister Per Bolund.Därför är de nya lagreglerna nödvändiga.

– Vi tar rejäla kliv framåt och täpper till de luckor som funnits i den tidigare lagstiftningen. Det gäller att hela tiden ligga steget före de kriminella, säger Per Bolund.

Det handlar bland annat om skärpta åtgärder för kundkännedom och att banker blir skyldiga att lämna uppgifter vidare till säkerhetspolisen, Säpo.

Vi tar rejäla kliv framåt och täpper till de luckor som funnits i den tidigare lagstiftningen.

Finansinspektionen får också nya direktiv. Myndigheten har kritiserats för att vara allt för passiv mot bankerna när det gäller hur de följer reglerna mot penningtvätt. Nu vill regeringen tvinga FI att i större utsträckning samarbeta med Europeiska Centralbanken och tillsynsmyndigheter i Europa.

– De nya reglerna gör det svårare för terrorister att finansiera sin verksamhet. Det ska bland annat inte vara möjligt att använda anonyma kontantkort som fylls med pengar, säger Per Bolund.

– Det var ju bland annat så terroristerna vid attentaten i Bryssel 2016 fick sina pengar, säger ministern.

Svenska storbanker som SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank måste bli mer noggranna när de granskar högriskkunder i tredje land.

– Banker med många internationella kontakter och kunder måste också vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de har relevant kundkännedom, säger Per Bolund.

Han poängterar också att det är viktigt att åtgärderna införs på europeisk nivå. Om man låter varje enskilt land införa sina bestämmelser kommer de kriminella hitta den svagaste länken. Snabbt kommer de sedan att etablera verksamhet där.

Vidare stärks skyddet mot visselblåsare, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.

De nya reglerna är en del av det fjärde penningtvättsdirektivet från EU, som ska införas i svensk rätt. Reglerna börjar gälla första januari 2020.

 

 
ads

Tips