March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Snabbväxare som levererar

Bilbarnstolstillverkaren Axon Kids har stora planer på en intressant marknad och har vuxit kraftigt under de senaste åren. Nu går dessutom bolaget med vinst. Detta samtidigt som aktiekursen har varit relativt stillastående. Är det dags för en större uppgångsfas?

Bolaget presenterade en delårsrapport tidigare i veckan, för första halvåret 2016. Rapporten var stark. Förutom att fortsätta visa upp en hög tillväxt, har bolaget dessutom vänt till vinst. Det ser ut som att bolaget har nått de kritiska volymerna som krävs för att vara ett vinstgivande bolag. Därmed har bolagets aktie kommit in i en ny och intressant fas.

Aktiens kursutveckling har inte varit enastående sedan noteringen på Aktietorget för drygt två år sedan. Kursen har pendlat fram och tillbaka utan någon väldefinierad trend med ett snittpris runt 8 kronor och har varit förvånansvärt stabil för ett mindre bolag. Det i sig kan förklaras av att bolaget har gått från en förhoppningsfas till en leveransfas. Det är vanligt att aktier konsoliderar under dessa faser när verkligheten hinner ikapp förväntningarna.

Det intressanta är dock den kommande kursutvecklingen. I och med att bolaget växer snabbt och har vänt till vinst, borde konsolideringen förr eller senare brytas för att övergå till en positiv trend. Aktier i bolag som växer och visar upp lönsamhet tenderar att gå upp i pris.


Börsvärdet ligger idag
på 53 MSEK vilket är ett relativt lågt börsvärde, i synnerhet med tanke på att bolagets omsättning under nästa år borde passera den nivån. Omsättningen under 2015 landade på 27,4 MSEK och halvårssiffrorna för 2016 visar upp en tillväxt på drygt 50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. En omsättning på 40-45 MSEK för helåret 2016 är att vänta. Detta samtidigt som bolaget befinner sig i en fas där försäljningen på utländska marknader borde ta fart. Det finns således goda förutsättningar för en riktigt hög tillväxttakt under flera år framöver. Dessutom meddelade bolaget i halvårsrapporten att marginalen har höjts från 22{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} till 32{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.


Axon Kids snabba tillväxt
bygger på säkra och lättinstallerade bilbarnsstolar som grundas på den skandinaviska filosofin att bakåtvänt är säkrast. Tillväxten har möjliggjorts av säkerhetstänkandet hos konsumenterna på hemmamarknaden men även utomlands har ett stort intresse visats för bolagets bilbarnstolar. När insikten om ökad säkerhet med bakåtvända bilbarnstolar växer utomlands, kommer Axon Kids att få tillgång till en stor marknad. Bolaget har redan idag distributörer i flera stora länder och fler är att vänta. I samband med den senaste rapporten presenterade bolaget en ny distributör för Ryssland. Axon Kids saknar inte konkurrens men befinner sig i en nisch som gör det möjligt att växa snabbt. Att bolaget kommer från Sverige är ett stort plus för varumärket eftersom varumärket är viktigt i premiumsegmentet och Sverige har ett gott anseende internationellt vad gäller säkerhet i trafiken.

Med de tillväxtförutsättningar som bolaget har, borde det bara vara en tidsfråga innan aktien börjar trenda uppåt. Med ett bolagsvärde på drygt 50 MSEK är förutsättningarna goda för en kraftig kursuppgång över tid om tillväxten håller i sig som förväntat. I senaste halvårsrapporten avslutade VDn med att meddela att Axon Kids kommer lansera ett antal nya produkter som bör ge god tillväxt. Det är positivt då det kan öka uppmärksamheten kring aktien och skynda på en uppvärdering. Från nuvarande aktiekurs på 6,55 kronor finns det fördubblingspotential på ett års sikt om bolaget fortsätter att växa som förväntat och med lönsamhet. 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.