februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Snar börsnotering av Spotify

 • mars 01, 2018
 • Redaktionen

Aktieägarna i Spotify har uppmanats ”att avsäga sig de rättigheter som finns inskrivna i de tidigare aktieägaravtalen”, skriver Affärsvärlden. Något som kan tyda på att Spotify är närmare en börsnotering. Samtidigt så har Daniel Ek och Martin Lorentzon (grundarna av Spotify) en tills nu okänd plan för att även efter noteringen kunna behålla kontrollen av företaget, enligt Bloomberg.

ads

 Inskriven rättighet i aktieägaravtalen

I avtalen så har man som aktieägare tidigare varit tvungen att kontakta Spotify vid försäljning av bolagets aktier eftersom de andra aktieägarna inom bolaget har haft rätten att köpa aktierna före en utomstående, något som man framöver inte längre kommer att behöva göra.

Eftersom man nu upphäver aktieägaravtalen så tyder det på att Spotify närmar sig en notering.

När sker noteringen

Under flera år så har det ryktats om att Spotify ska börsnoteras. Ett rykte som senast i juni förra året dementerades av Martin Lorentzon, medgrundare till Spotify. Men senare samma dag så gick Spotify ut med en officiell kommentar till TT.  ”Spotify utvärderar olika alternativ framåt. Börsnotering är ett sådant möjligt alternativ, men inga beslut är fattade”, meddelar bolaget.

Spotify lämnade in sin ansökan till den amerikanska finansinspektionen, SEC, i december 2017 och sen ska en notering äga rum inom tre månader.

Nu så har Spotify enligt Affärsvärlden, varit tvungna att komplettera sin ansökan vilket innebär att en notering av musikjätten dröjer till årets andra kvartal.

Just nu så värderas Spotify till mellan 140 – 160 miljarder svenska kronor.

Hur lyckas grundarna med att behålla makten över Spotify efter en notering?

Enligt källor till Bloomberg så innehar Daniel Ek och Martin Lorentzon ett eget aktieslag vilket innebär att de vid bolagsstämmor har en tyngre vägande röst. Det betyder att grundarna fortfarande kan, utan majoritet av kapitalet, bestämma över bolaget.

Bland annat så har Evan Spiegel, Snapchat-grundaren, och Mark Zuckerberg, Facebook-grundaren, använt sig av olika aktieslag för att kunna behålla kontrollen över respektive företag.

Att göra på det här sättet är inte helt okontroversiellt. I SEC kritiserar en ledamot systemet eftersom hen anser det vara orättvist.

”Olikheter mellan aktier:

 • A-aktier och B-aktier – aktierna har olika röstvärde (antal röster) på bolagsstämman.
 • Stamaktier och preferensaktier – aktierna har olika andel i aktiebolagets tillgångar och vinst.
 • Andra aktieslag – andra olikheter som exempelvis rätt att utse ett visst antal styrelseledamöter.”

Källa: Bolagsverket

 

 
ads

Tips