december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Soltech avser att notera dotterbolag tidigare än planerat

 • oktober 24, 2019
 • Redaktionen

Solenergibolaget Soltech Energy uppger att arbetet med noteringen av dotterbolaget ASAB på handelsplattformen Nasdaq First North fortlöper med målsättningen att genomföra denna under första delen av 2020 i stället för som tidigare aviserat under fjärde kvartalet 2019. 

Det framgår av Soltechs delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Beslutet uppges ha fattats i samråd med ASAB:s rådgivare.

”Skälet till förskjutningen i tidplanen är strategiskt då intresset från investerare bedöms som större efter än inför jul- och nyårshelgerna och därmed optimeras förutsättningarna för ett framgångsrikt utfall”, uppger Soltech Energys vd Stefan Ölander i rapporten.

Efter noteringen kommer Soltech och ASAB:s kinesiska partner ASP att kvarstå som ägare med samma inbördes ägarförhållande, men bli utspädda av nya aktieägare som kommer in. Kapitalet som tas in i den planerade nyemissionen i ASAB i samband med noteringen ska gå till expansion av verksamheten i Kina.

ASAB, som nu är ägare till 100 procent av aktierna i det kinesiska portföljbolaget ASRE, har som ett led i den fortsatta expansionen i Kina utarbetat en plan för fortsatt tillväxt.

Det nya och uppdaterade målet är att ASAB skall nå en installerad solenergikapacitet motsvarande 1 gigawatt under 2023 som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

”Det motsvarar ungefär effekten hos en kärnreaktor i Forsmark”, uppger Stefan Ölander.

Kärnkraftverket i Forsmark har tre reaktorer. Forsmark är ett av Sveriges tre kvarvarande kärnkraftverk.

Källa: Direkt

 
ads

Tips