juli 10, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Spännande börshöst väntar

 • 2016-09-24 22:00
 • Redaktionen
Sensommaren och hösten är ofta perioder med hög volatilitet på kapitalmarknaderna. I år har det varit ovanligt lugnt hittills. Väntar en intressant höst återigen?

Förutom några dagar i början av september har aktiemarknaden varit oerhört stabil under de senaste månaderna. Detta trots Brexitomröstningen och framför allt utfallet men också annat. Det kommande amerikanska presidentvalet är en annan osäkerhetsfaktor men även världsekonomin i stort som befinner sig i ett mellanläge. Förr eller senare kommer indikationer på en starkare trend åt något håll.

 

Aktier har sakta men säkert trendat uppåt under de senaste månaderna. Det i sig är kanske inte förvånande lika mycket som avsaknaden av volatilitet. Brexitresultatet som blev årets i särklass mest dramatiska event blev endast ett endagsevent på marknaden. Senaste kursfallet i början på september gick också över fort. Det finns en underliggande styrka på aktiemarknaden som under rätt makroekonomiska och politiska förutsättningar kan ge ett starkt utbrott uppåt. Det verkar inte finnas mycket som kan skaka om börsen.

 

Räntemarknaden har förvånat med fortsatt fallande långräntetrend trots låga räntenivåer. En viss volatilitet har börjat krypa in i räntekurvan dock så ett trendskifte kan komma att ske under hösten. Sätter aktiemarknaden fart på uppsidan blir stigande räntor en naturlig följdeffekt.

 

Valutamarknaden har i ännu större omfattning förvånat med brist på volatilitet med tanke på att Brexitresultatet har en direkt påverkan på valutamarknaden. Pundet har inte varit lika volatilt som man kunde tro direkt efter folkomröstningen men det är framför allt EUR/USD som har överraskat med sin stabilitet. Ett utbrott åt något håll kommer inom kort och kan ge en bra belöning till den som hakar på utbrottet i trendriktningen. 

 

Guldet har också konsoliderat under de senaste månaderna men har samtidigt uppvisat den klaraste trenden under 2016. Ett utbrott kommer under hösten åt något håll och det blir sannolikt på uppsidan. 

 

Rent säsongsmässigt brukar utbrott och trendförändringar ofta ske under sensommaren eller hösten. Det brukar bli mer fart på hela marknaden. Marknaden under de senaste månaderna har inte bjudit på många tradingmöjligheter men det bör förändras. Särskilt med tanke på att kapitalmarknaden generellt och inte bara aktiemarknaden har uppvisat låg volatilitet under de senaste månaderna. Hösten kan bjuda på en drömmarknad för trading som så ofta förr.

 

 
ads

Tips