March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Spekulera där kassaflödet finns

Det finns olika typer av spekulation på börsen. Högst risk har enproduktsbolag och de bolag som är beroende av forskningsresultat inom läkemedel och medicinteknik eller prospekteringsbolag inom råvaror med ett stort negativt kassaflöde.

Lockelsen med denna typ av bolag är givetvis att hitta den storsäljande “blockbustern”, ymnigt flödande olja från det stora fyndet eller marknadslanseringen av energikällan som gör alla kärnkraftverk överflödiga. 

Problemet är att det är ytterst få bolag som lyckas. Ett bolag som dock är på väg att lyckas är Tethys Oil som år 2009 fick positiva resultat från borrning i Block 3 och 4 i Oman som man förvärvade under 2007. Produktion kom igång under år 2010 men det är först under senaste året som produktionen kommit igång på allvar.

 

Aktien befinner sig nu i en stigande trend sedan sommaren 2012 då aktien noterades runt 40 kr. Idag har den fördubblats men om vi tar hänsyn till produktionsökningen som varit under året där produktionen under första halvåret 2014 ökat med +65 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med första halvåret 2013. Dessutom ökade produktionen i juli månad med över 15 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med snittet under kvartal 2. Dessutom fördubblar bolaget reserverna i Block 4 i Oman per 30 juni jämfört med årsskiftet. 

Resultatet per aktie efter skatt under andra kvartalet var 3,02 kr och då har man tagit räntekostnader och engångskostnader för att lösa ett obligationslån på 400 Mkr som tickade med 9,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} ränta. Per sista juni är bolaget i princip skuldfritt och kommande kassaflöde kan användas till återköp av aktier och eventuellt kommande utdelning. Produktionsökningen och bättre finansiella poster gör att vi räknar med en vinst per aktie på minst 15 kr per aktier under 2015.

Aktien har stigit marginellt efter halvårsrapporten och vi tror att det kommer bli en mycket stark utveckling framöver och aktien är mycket köpvärd här runt 80 kr. Som krydda finns även pågående prospektering i Oman och kommande prospektering i Litauen och dessutom tillgångar i Frankrike.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.