januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Spelutvecklaren redovisar en minskning i intäkter

 • augusti 08, 2019
 • Redaktionen

Den Finska spelutvecklaren Rovio, som bland annat har skapat spelet Angry Birds, redovisar idag intäkter om 71,8 miljoner euro för det andra kvartalet, vilket är en minskning med cirka 3 procent. Ebitda-resultatet ökade till 9,6 miljoner euro, samtidigt som rörelseresultat minskade till 5,3 miljoner.

Rovio upprepar prognoser för helåret 2019: intäkter i intervallet 300-330 miljoner euro samt en justerad rörelsemarginal om 9-11 procent.

Efter första halvåret summeras intäkterna till 143 miljoner euro (138) och den justerade rörelsemarginalen uppgår till 9,0 procent.

Källa: Affärsvärlden

 
ads

Tips