mars 22, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sportamore ökar i omsättning men sjunker i tillväxt

 • juli 20, 2018
 • Redaktionen

E-handelsbolaget Sportamore redovisade ett resultat efter skatt på -5,3 miljoner kronor
för det andra kvartalet 2018.

Rörelseresultatet blev -6,2 miljoner kronor och det justerade ebitda-resultatet landade på
-3,6 miljoner kronor.

Sportamore skriver i sin rapport att förlusten på ebitda-nivå “speglar extra personalinsatser för att snabbt börja nyttja utbyggd automation, en ökad försiktighet i värdering av lager och att vi mot bakgrund av en sjunkande anskaffningskostnad per kund i perioden valt att intensifiera våra satsningar på nykundsanskaffning genom ökad allokering av marknadsföringsmedel”

Nettoomsättningen uppgick till 206 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 19 procent, ungefär samma takt på första kvartalet.

 
ads

Tips