februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sprinkle AB listas idag på brittiska Britdaq

 • oktober 17, 2019
 • Redaktionen

Det svenska globalt expanderande Fintech bolaget Sprinkle AB meddelar att man idag nu tar nästa steg i utvecklingen av bolaget och listas på den brittiska aktieplattformen Britdaq. Sprinkle, vars affärsidé är att skapa värdeutveckling och tillväxt genom gränsöverskridande tjänster och produkter, befinner sig i en mycket spännande period av internationell utveckling baserat på ett genomgående hållbarhetsperspektiv.

Sprinkle noterar att 60 % av världens BNP år 2022 beräknas att genereras av digitala tjänster. Därav är bolagets olika affärsenheter globalt placerade för gränsöverskridande synergier i syfte att skapa exponentiella värden kunder och aktieägare vilka blir alltmer digitaliserade och som både ser och är engagerade att vara med och agera för ett hållbart klimat för kommande generationer.

Genom affärsmodellen Sprinkle Fusion Power görs morgondagens hållbarhetslösningar tillgängliga redan idag och de traditionella reglerna för hur man skapar gränsöverskridande värden #createcrossvalue, skrivs om.

”Arbetet med att utveckla Sprinkle till nästa nivå kommer nu att intensifieras samtidigt med listningen på Britdaq. Styrelsen och ledningen har tillsammans med ägarna under de senaste månaderna arbetat intensivt med att förbereda bolaget inför den kommande globala expansionen. Detta sker i en tid när behovet och förmågan att skapa gränsöverskridande värden och synergier kraftigt ökar runt om i världen. Idag är vi mycket stolta över att finnas på Britdaq och fokuserade att fortsätta utveckla effektiva nätverk för investerare som vill skapa likviditet i sin aktieportfölj” – Eduard Will, Styrelseordförande Sprinkle.

 
ads

Tips