juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sprinkle intensifierar förberedelserna inför notering på Frankfurtbörsen

 • mars 29, 2019
 • Redaktionen

Inför Sprinkles kommande lansering på Frankfurtbörsen så har bolaget intensifierat arbetet med styrdokument i verksamheten.

Intresset för Sprinkles kommande lansering på Frankfurtbörsen har varit större än väntat. Bolaget har uppvaktats av flera intresserade samarbetspartners och genomfört en roadshow med positivt utfall. Bolaget, som är i ett starkt utvecklingsskede, intensifierar nu arbetet med att införa styrdokument i verksamheten. Sprinkle vilar på tre ben som tillsammans kommer att fungera som ett hållbart och digitalt finansiellt ekosystem, skapat för den moderna människan. #digitalnature

Människan står idag inför ett paradigmskifte i den pågående samhällsutvecklingen som förändrar tankemönster och beteenden, en utveckling Sprinkle vill vara en aktiv del av.

Sprinkle´s affärsidé är att sammanlänka olika digitala beståndsdelar till en helhetslösning som möjliggör för vanliga människor att få tillgång till finansiella koncept, vilket tidigare ej har varit möjligt. Genom Sprinkle Banco och anslutningen till det finansiella globala swift-nätverket samt betalkortet ”Sprinkle Card” skapas på sikt en helt ny digital vardagsstruktur för morgondagens globala människa och företag.

Den redan etablerade investeringsplattform Raise Reach väcker ett allt större intresse och antalet medlemmar växer stadigt. Detta tillsammans med Aktiebladets kraftfulla utveckling som digital finanstidning.

Som ett publikt bolag inser vi vikten av en väl fungerande marknadskommunikation, likväl som bolaget är väl medvetet om de kvalitetsrutiner som idag ställs på verksamheter inom detta affärsområde. Detta tillsammans med uppbyggnaden av Sprinkle University, vars filosofi är att förmedla kunskap om den nya globala ekonomin, baserad på blockchain-teknologin, samt även verka som en intern utbildnings- och kvalitetsuppföljningsfunktion.

Med tanke på pågående fokus i samhällsutvecklingen beträffande vikten av ordning och reda när det handlar om finansiell verksamhet, och i syfte att aktivt förbättra och förtydliga våra externa dokument som memorandum och publika web-sidor, genomför Sprinkle återkommande kvalitetsuppföljningar med efterföljande korrigeringar för att underlätta förståelsen och säkerställa korrekthet.

– Vi är mycket glada över det omfattande intresse som visats för vårt entreprenöriella arbete som nu stegvis växer fram. Uppbyggnaden av Sprinkle Banco kommer att intensifieras under Q2 2019, bl a genom nyrekrytering av nyckelfunktioner i syfte att förstärka organisationen. I Sprinkle utvecklar vi kundvärden som sträcker sig över flera områden samtidigt vilket vi sammanfattar med #createcrossvalue. Välkommen att följa med på resan till Frankfurt och Fintech 2.0, säger Eduard Will, Styrelseordförande Sprinkle AB.

 
ads

Tips