juli 3, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Pressmeddelande
 • >
 • Sprinkle Media belyser behovet av ett nytt journalistiskt förhållningssätt och introducerar – Journalistik 2.0

Sprinkle Media belyser behovet av ett nytt journalistiskt förhållningssätt och introducerar – Journalistik 2.0

 • 2019-03-03 13:00
 • Redaktionen

Entreprenörer, företagare och enskilda individer som vill vara med och förändra branscher och påverka samhällsutvecklingen får också räkna med att hantera olika mediala utmaningar. Inget bolag är perfekt från starten, kraften ligger i innovationsförmågan, genomförandet, förmågan att dra lärdomar och att ständigt utvecklas. I detta sammanhang vilar ett stort ansvar på media att publicera korrekta och källgranskade uppgifter i motsats till spekulation och i värsta fall förtal.

Ett av koncernens bolag, Systemhus, har varit och blir fortsatt uthängt i media, ofta med bristande eller helt utebliven källgranskning innan publicering. I vissa fall innehåller artiklarna direkta faktafel, något som bolaget ser mycket allvarligt på och självklart kommer att bemöta.

Sprinkle Media har i samband med detta tydligt sett behovet av att verka för ett nytt journalistiskt förhållningssätt. Det behövs journalistik som förutom textkvalitet bygger på fakta istället för spekulation. Detta innefattar en noggrann, opartisk och pressetisk källgranskning.

Under projektnamnet Journalistik 2.0 kommer Sprinkle Media i en serie artiklar belysa hur företag kan påverkas av att bli utsatta för negativ publicitet i media, framförallt i de fall informationen inte föregåtts av en opartisk käll- och faktagranskning. Vi kommer även att verka för att ämnet belyses på journalistiska utbildningar och i andra mediala sammanhang.

Journalistik 2.0 har skapats av Sprinkle Media som ett resultat av att det finns ett stort behov av att belysa medias hantering av det allt mer digitaliserade nyhetsflödet och den ökande konkurrens som detta innebär. Av denna anledning kommer Sprinkle Media också att delta i debatten kring detta ämne på olika sätt. Journalistik 2.0 är vad vår tids mediaklimat behöver.


Utifrån en mångårig erfarenhet av att som entreprenör och företagare bli utsatt för ett systematiskt näthat, fokuserat på mig som person, vill jag nu bidra till att utveckla journalistiken till en nivå där den i grunden så viktiga och seriösa journalistiken hör hemma. Den oseriösa journalistiken, baserad på bristande eller obefintlig källgranskning, riskerar att drabba vem som helst. Företagare såväl som offentligt anställda och politiker är ständigt i riskzonen. Därför är frågan viktig att belysa. Det borde därför vara av intresse för utbildningsväsendet att reflektera över hur begreppet ”källgranskning” kan utvecklas. Journalistik 2.0 bör vara det självklara målet”.

 – Thony Norelli, Entreprenör och ägare

 
ads

Tips