augusti 24, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sprinkle utser Ian Cassiman som tillförordnad VD

 • april 09, 2019
 • Redaktionen

Sprinkle meddelar idag att styrelsen med omedelbar verkan tillförordnar Ian Cassiman som verkställande direktör för Sprinkle AB. Sprinkle befinner sig i ett mycket spännande utvecklingsskede och intensifierar nu förberedelserna inför notering.

Sprinkle´s affärsidé är att skapa ett globalt fintech ekosystem kallat Sprinkle Fusion Model. Genom Ian kommer bolaget att kunna arbeta mer fokuserat i ambitionen att skapa ett globalt företag inom fintechbranchen.

Ian Cassiman är redan väl förtrogen med bolaget i sin roll som affärsutvecklare och har en bred internationell erfarenhet av globala produktlanseringsprocesser samt specialistkompetens inom området Blockchain. Erfarenheter och kompetens som styrelsen menar kommer att ta Sprinkle vidare till nästa nivå inför kommande listning på Frankfurt Stock Exchange.

”Arbetet med att utveckla Sprinkle Fusion Model kommer nu att intensifieras under Ian Cassimans ledning. Styrelsen hyser ett stort förtroende för att han kommer att ta bolaget till nästa nivå. Hans breda kompetens inom området och erfarenhet från internationella produktlanseringsprocesser blir en viktig del i arbetet. Vi välkomnar nu Ian Cassiman i rollen som tf VD för Sprinkle” och tackar Oliver Donovan som nu lämnar över. – Eduard Will, Styrelseordförande Sprinkle.

 
ads

Tips