Omsättningen sjönk 11,8 procent till 16 973 miljoner kronor (19 251). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 16 786.

Rörelseresultatet blev -1 178 miljoner kronor (1 007), väntat rörelseresultat var -800.

Justerat rörelseresultat utföll på -1 131 miljoner kronor (1 035), väntat var -745.

Resultat per aktie hamnade på -1,21 kronor (0,67).

SSAB föreslår 1,50 kronor i utdelning (1,50), väntat 1,30.

Källa: Affärsvärlden