March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

SSAB + Rautaruukki

SSAB lägger bud och köper formellt den finska ståltillverkaren Rautaruukki men egentligen är det ett samgående mellan bolagen enligt överenskommelse mellan respektive bolags styrelse.  Budet är värt 10,1 miljarder kr och priset innebär en premie på 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med kursen före budet.

Finländarna är inte odelat positiva till att ytterligare en finsk klenod kommer under svenskt inflytande (se tex Nordea och TeliaSonera).  Bolagets säte kommer att vara Stockholm och den sammanslagna aktien kommer vara noterad i Stockholm och sekundärnoterad i Helsingfors. I fortsättningen kommer det sammanslagna bolaget ledas av SSAB:s VD och koncernchef, Martin Lindqvist medan Rautaruukkis VD kommer att gå i pension när sammanslagningen är klar.  

Den stora fördelen med sammanslagningen är synergieffekter, bland annat på personalsidan men även strukturmöjligheter inom inköp och administration samt effektivare produktion för hela marknaden och man räknar med totala kostnadssynergier på 1,4 miljarder kr. För att uppnå dessa kostnadssynergier räknar man med att en kassaflödespåverkande engångskostnad kommer tas på 350 miljoner kronor för att möjliggöra besparingen. 

Marknaden är tuff och det finns en överkapacitet på stålmarknaden och en marknadskonsolidering som denna sammanslagning gör att det blir enklare att för SSAB/Rautaruukki genom att man kan dela upp marknaden internt och slipper en ”konkurrent” att tävla mot, men ur den synvinkeln gynnas även övriga konkurrenter då det blir en aktör mindre på marknaden.   

S&P väljer att höja rekommendationen på SSAB till sälj från tidigare starkt sälj och riktkursen höjs till 42 kr. De flesta aktörer på marknaden är positiva till affären.  Kursreaktionen blev plus 12 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för SSAB A, +17 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för SSAB B och +33 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för Rautaruukki på Helsingforsbörsen. En del av dagens uppgång beror sannolikt på att blankare passar på att köpa tillbaka utlånade aktier, så kallad short-covering. 

Konkurrensmyndigheterna kommer dock att titta på affären men det bör inte vara några problem att få igenom affären. 

Vi har tittat på SSAB A som är den mest omsatta och aktien toppade sommaren 2007 vid cirka 290 kr. Därefter backade aktie och botten nåddes under det stora raset under senhösten 2008 vid 49,30 kr för att därefter inleda en uppgångsfas fram till början av 2010 då vi hade senaste toppen vid cirka 136 kr. Efter den toppen har aktien varit svag fram till i somras då aktien bottnade strax under 40 kr. Vi har därefter sett ett trendbrott och har nu en stigande trend med stigande bottnar och runt årsskiftet passerade aktien ett viktigt horisontellt motstånd vid 48 kr som stoppat aktieuppgången ett flertal gånger under hösten. Aktien stängde igår vid 54,35 kr och eventuellt kan aktien nu fortsätta uppgången mot ett viktigt motståndsområde vid 58-60 kr där aktien troligen kommer inleda en rekyl om den inte gör det dessförinnan. Aktien öppnade med ett gap upp idag och skulle aktien falla tillbaka för att täppa till gapen ner mot 51-52 kr så ser vi det som ett mycket bra köpläge.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.