december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Starbreeze får kritik för marknadspåverkande information

 • oktober 29, 2019
 • Redaktionen

Avanzas sparekonom Johanna Kull tycker det är märkligt av Starbreeze att släppa nyheten om återkomsten för spelsuccén Payday 2 på ett spelarforum och inte till aktieägarna. ”Det är helt uppenbart marknadspåverkande”, säger Avanzas sparekonom. Stockholmsbörsens ägare Nasdaq vill inte kommentera ärendet rapporter Dagens Industri.

Spelutvecklarens aktie har med tisdagens stängningskurs på 2,44 kronor långt kvar till toppnoteringen på 26 kronor sommaren 2016, men kursen har klättrat nästan 60 procent på en vecka. Bara under tisdagen stängde aktien 25,2 procent upp.

När Di frågade bolaget varför de valde att offentliggöra nyheten bakvägen på ett spelforum och inte till aktieägarna menade Starbreeze kommunikationschef Maeva Sponbergs att det inte var en nyhet, utan en produktuppdatering, och att bolaget inte brukar skicka pressmeddelanden om sådana.

Avanzas sparekonom Johanna Kull tycker bolaget sänder ut konstiga signaler.

”Jag tycker det är märkligt att man inte kommunicerar det via ett pressmeddelande när det helt uppenbart är marknadspåverkande information. Framför allt i den pressade situation som Starbreeze befinner sig i. Då bör den också kommuniceras så brett som möjligt”, säger Johanna Kull och syftar på bolagets pågående rekonstruktion.

Johanna Kull förstår inte varför bolaget valt att inte kommunicera det till marknaden.

”Det är högst oklart. Är man trygg i beslutet att återuppta utvecklingen av detta spel, borde man självklart också göra sitt yttersta för att informationen ska nå alla på marknaden samtidigt”.

Nasdaqs presschef Erik Granström skriver i ett mejl till Di att han inte vill uttala sig om enskilda fall, men att Nasdaq följer alla bolags informationsgivning och vidtar åtgärder då det är påkallat.

Hur definieras, i allmänna ordalag, en marknadsdrivande nyhet och när ska den kommuniceras till marknaden?

”Insiderinformation definieras i lag och innebär kortfattat information som är tillräckligt specifik och som sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets värdepapper. Rent generellt säger vårt regelverk att insiderinformation ska offentliggöras, på ett icke-diskriminerande sätt, så snart som möjligt. Bolag kan dock, om de särskilda förutsättningarna för detta är uppfyllda, besluta om att skjuta upp informationsgivningen”, skriver Erik Granström i ett mejl till Di under tisdagen.

Vad kan hända med bolag som inte följer reglerna?

”Om börsen misstänker att ett noterat bolag har agerat i strid med regelverket påbörjas en utredning som senare kan komma att överlämnas till börsens disciplinnämnd. Börsen utreder misstankarna och handlägger ärendet, disciplinnämnden är det organ som sedan äger rätt att meddela sanktioner om en regelöverträdelse kan konstateras. Möjliga sanktioner för noterade bolag är varning, vite eller avnotering.”

Erik Granström avböjer att kommentera om Nasdaq har börjat titta på ärendet.

Det Mikael Nermark skrev på spelets communitysida på Steam under fredagen var att vidareutvecklingen av Starbreezes tidigare kassako Payday 2, som stoppades i december 2018, har återupptagits.

”Efter att ha omvärderat vår framtid har jag bett Overkill att återuppta utvecklingen. Spelet kommer att få fler uppdateringar framöver, både sådana som kostar och sådana som är gratis”, skrev Mikael Nermark bland annat.

Källa: DI

 
ads

Tips