april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Stark start på bostadsmarknaden

De svenska bostadspriserna hade en bra utveckling under 2013. Året avslutades starkt och trycket på marknaden ökat under de avslutande månaderna. 2014 har startat bra och förutsättningarna är goda för ett nytt starkt år. Optimismen är på topp.

 

Under januari steg priserna med hela 5,6{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med månaden innan enligt Valueguard vars data bygger på mäklarsstatistik. Det ska dock noteras att vintermånaderna är volatila på grund av svagare statistikunderlag då färre affärer görs. Mer intressant blir vårstatistiken då fler affärer görs och man kan dra mer pålitliga slutsatser. Det råder dock ingen tvekan om att priserna är starkt uppåtgående jämfört med några månader tillbaka.

Det bekräftas även av SEB:s boprisindikator som bygger på en enkät. 66 procent av svenskarna tror på en prisuppgång på bostadsmarknaden. Det är den högsta nivån sedan 2007. Även byggbranschen tror på uppsving och antalet byggstarter är på flerårshögsta.

Att optimismen är på topp är givet eftersom viktiga förutsättningar är rätt för närvarande. Utvecklingen på kapitalmarknaden har varit stark under de senaste tolv månaderna. Räntorna är låga och den första räntehöjningen från Riksbanken dröjer till 2015. Den svenska BNP-tillväxten överraskade rejält under fjärde kvartalet. Håller trenden i sig är Sverige på god väg ur lågkonjunkturen. Bankerna är välkapitaliserade. Valet gör åtgärder mot utvecklingen på bostadsmarknaden osannolika.

Förutsättningarna kan förändras på lite sikt men 2014 ser ut att bli ett riktigt starkt år på bostadsmarknaden. I dagsläget talar inget för ett trendbrott på sex-tolv månaders sikt. Bostadsmarknaden är en trögrörlig marknad. När den väl får momentum, tenderar den inte att klinga av snabbt.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads