april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Stark tilltro bland insiders inför marknadslanseringsfas

Kursvinnaren Ortoma genomför just nu en nyemission. Priset är attraktivt satt jämfört med de senaste månadernas kurs. Aktien har premierats tack vare att bolaget har levererat i enlighet med sin kommunikation. Fortsätter den trenden ser vi just nu bara början på något stort.

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av ledimplantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Systemet är ett planeringssystem i 3D, Ortoma PlanTM, och ett guidesystem som i realtid hjälper kirurgen i operationssalen, Ortoma GuideTM.

 

Målet med systemet är att öka effektiviteten hos kliniker, höja kvaliteten på utförda ingrepp och minska antalet omoperationer. Detta skulle kunna innebära att kostnaderna för klinikerna minskar, deras konkurrensförmåga stärks och möjligheterna hos patienterna att få ett bättre resultat efter operation ökar. 

 

Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård.

 

Ortomas huvudsystem Ortoma Treatment Solution™(OTS) är ett integrerat planerings- och mätsystem med mål att optimera operationsutfallet. Systemmodulen Ortoma Plan™ är ett pre-operativt planeringssystem som med 3D-grafik avser underlätta för kirurger att i 3D mäta in patientens anatomi och planera för val av implantat inför en operation. Den andra systemmodulen Ortoma Guide™ är ett guidesystem med kamera och navigationsutrustning som assisterar kirurgen vid placeringen av ett ledimplantat under operation.

 

Höftartros är en smärtsam och handikappande sjukdom och i dag den vanligaste orsaken till operation med konstgjord höftprotes. I Sverige utförs årligen nästan 16 000 höftledsoperationer och omkring 1,4 miljoner globalt. 

 

Målet med en höftledsprotes är att lindra smärta och göra det möjligt för patienten att komma tillbaka till normal aktivitet igen. För att uppnå detta med bestående resultat är målet att återställa en normal anatomi och optimera biomekaniken i höften.

 

Det är kostsamt att välja fel implantat eller att placera protesen fel under operationen och risken för komplikationer är stor. Med Ortomas system kan kostnaderna för klinikerna minska, deras konkurrensförmåga stärkas och patienterna får ett bättre resultat av behandlingen. Ortomas vision är rätt implantat på rätt plats i varje patient. Att välja fel implantat eller att placera protesen fel under operation kan leda till höftluxation, komponentslitage, skillnad i benlängd, förlust av benmassa, hälta och smärta för patienten. Så småningom kan protesen till och med lossna.

 

Idag planeras operationer med hjälp av röntgenbilder i 2D. I operationssalen är det sedan upp till kirurgens skicklighet och erfarenhet att tillse att utfallet blir så bra som möjligt. Målet med Ortoma Treatment Solution™gör det inte bara möjligt att planera operationen i 3D utan kopplar sedan planeringen till ett mätsystem i operationssalen där kirurgen kan verifiera att implantatet hamnar i den position planeringen visat är mest optimal. Ortoma vill nå kirurger som vill optimera användningen av pre-operativ planering, länkat till guidade kirurgiska verktyg och noggrann post-operativ uppföljning. Med hjälp av Ortomas produkter kan operationen gå ifrån att vara ett hantverk till att bli en högteknologisk process. Ortomas system är bredare än bara höftoperationer. Det är ett öppet system som är oberoende av implantat vilket innebär att marknaden är större än bara höftoperationer men det skulle kräva en vidareutveckling av produkten som dock är möjlig. Förutom patientnyttan som innebär att antalet kostsamma och smärtsamma omoperationer reduceras, tar Ortoma Treatment Solution™ upp mindre plats i operatiosnrummen än befintliga alternativ och förkortar operationstiden.

 

Ortoma som bolag är snart på väg in i en ny fas, där man ska skörda frukten av produktutvecklingen. Ortoma står inför ett marknadsgenombrott inom de närmaste månaderna med systemet Ortoma Treatment SolutionTM. Delsystemet Ortoma PlanTM erhöll i somras CE-certifiering som medicinteknisk produkt och den andra delen av systemet, Ortoma GuideTM, kommer med all sannolikhet att bli CE-certifierat inom en mycket snar framtid. Personen som har hand om CE-certifieringen har lång erfarenhet inom området.

 

Ortomas kursutveckling har sedan noteringen varit fenomenal. Det är ett kvitto på att bolaget har levererat i enlighet med vad man har kommunicerat. Bolaget har hittills bedömts baserat på framstegen i samband med produktutvecklingen. CE-certifieringen av Ortoma GuideTM återstår men marknaden visar inga tvivel på att den kommer att gå igenom, inte minst tack vare att den första delen av systemet har fått CE-certifiering. Marknaden tolkar det som att CE-certifiering av Ortom GuideTM är bara en formalitet.

 

CE-certifieringen är ett krav för marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment SolutionTM inom höftledskirurgi. Marknadsintroduktionen planeras att inleda efter utvärdering i Sverige och därefter i Norden samt på övriga marknader i Europa. Produkten introduceras på marknaden så snart CE-certifieringen är klar och kommer att användas kliniskt på patient. Bolaget har nära samarbete med viktiga institutioner som Sahlgrenska och Skånes Universitetssjukhus. Överenskommelse finns med läkare på Universitetssjukhuset MAS i Malmö som vill utprova systemet vid höftledsoperationer så snart det är klart.

 

En fullskalig introduktion av systemet är beräknad till nästa år. För att snabbt nå ut med systemet till ett stort antal kunder kommer distributionen framförallt att ske genom distributörer med support från Ortomas egna säljare och kundsupport. Ortoma är således på väg att gå ifrån ett produktutvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag. Med anledning av den kommande marknadslanseringen uppstår nu ett kapitalbehov. Kapitalet ska användas till att bygga en säljorganisation och till marknadsföringsinsatser. 

 

Matts Andersson som är VD och grundaren av Ortoma har ett starkt namn som innovatör. Han är känd som innovatör av Procera-systemet, ett världsledande varumärke och en del av Nobel Biocare AB:s verksamhet. Styrelsen är också oerhört stark med betydande vetenskaplig tyngd men även god erfarenhet från den kommersiella sidan.

 

I övrigt kan man notera insiderköp under hela hösten vilket tyder på framtidstro. Matts Andersson och styrelseledamoten Roy Forslund har förbundit sig att teckna samtliga A-aktier som de har rätt till och Roy Forslund kommer även att teckna sin andel av B-aktier.  Den pågående emissionen är också garanterad av Roy Forslund som har förbundit sig att teckna samtliga aktier som inte blir tecknade av övriga aktieägare. Roy Forslund har lång erfarenhet av aktiv utveckling av teknikintensiva bolag och visar stark tilltro till bolaget genom sitt inträde i styrelsen och investeringen i bolaget. 

 

Marknaden har stark tilltro till bolaget och det kan man förstå när allt pekar åt rätt håll och bolaget har levererat i produktutvecklingsfasen. Produktutvecklingen har gått enligt plan och det är högst troligt att den andra delen av systemet också får CE-märkning snart vilket innebär en snar marknadslansering. Framtidstron bland insatta personer sticker rejält ut i mängden. Aktiekursen på 35 kronor framstår som en given affär med tanke på att Ortomas aktie i höstas noterades till drygt 50 kronor och har under de senaste månaderna handlats mellan 40 och 50 kronor. Det har skett mycket insiderköp på dessa kursnivåer. Aktien har också varit opåverkad av börsturbulensen och den största delen av uppgången har inträffat under en period som börsen har varit fallande. Tvivlar man inte på att CE-märkningen av Ortoma GuideTM blir av, framstår en teckning i Ortoma som en given affär. Vid positivt besked bör aktiekursen notera en ny toppnivå.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads