januari 17, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Starkare resultat än väntat från Clas Ohlson

 • december 04, 2019
 • Redaktionen

Prylkedjan Clas Ohlson rapporterar ett bättre resultat än väntat för det andra kvartalet i bolagets räkenskapsår.

Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 133 miljoner kronor, där förväntningarna låg vid 128 Mkr, enligt Infront Data.

Det bolaget kallar underliggande rörelseresultat, exklusive IFRS-effekter, steg till 153 Mkr, från 124 Mkr under samma period i fjol. Här låg förväntningarna vid 124 Mkr, enligt Infront Data.

Bruttomarginalen landade på 41,1 procent (41,6) för kvartalet och påverkades främst av en starkare inköpsvaluta i dollar. Förväntningarna på bruttomarginalen var 40,9 procent, enligt Infront Data.

Kvartalsförsäljningen på 2.165 Mkr var känd sedan tidigare. Försäljningen i november är däremot nya siffror. Under månaden ökade försäljningen i Norden med 4 procent till 988 Mkr, en organisk tillväxt om 4 procent och den totala försäljningen i koncernen ökade med 2 procent till 995 Mkr, en organisk tillväxt om 2 procent.

Försäljningen online i november ökade med 7 procent till 65 Mkr. Black Friday var bolagets bästa försäljningsdag någonsin online.

”Hösten har präglats av ett utmanande marknadsklimat på våra nordiska hemmamarknader. Det är därför glädjande att konstatera att vi i kvartalet ökade vår försäljning i Norden organiskt med 3 procent, som ett resultat av tillväxt i såväl Sverige, Norge som Finland och i både butik och online”, skriver Clas Ohlsons vd Lotta Lyrå i rapporten.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips