april 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Starkt av Diadrom

 • 2020-03-17 16:07
 • Redaktionen

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) rekommenderar att förslaget om extra utdelning avslås mot bakgrund av utbrottet av COVID-19

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) rekommenderar att förslaget om extra utdelning avslås mot bakgrund av utbrottet av COVID-19
Flertalet storägare i Diadrom Holding AB (publ) har kontaktat bolagets styrelse med uppmaningen att dra tillbaka förslaget om extra utdelning, mot bakgrund av COVID-19 och den osäkerhet som följer på grund av de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa virusets spridning.

 

Efter övervägande har styrelsen, på ett extrainsatt styrelsemöte, beslutat att rekommendera aktieägarna att på årsstämman ej bifalla det i kallelsen framlagda förslaget om en extra utdelning om 0,10 kr per aktie.

 

Göteborg den 17 mars 2020

 

Henrik Fagrell, Styrelseordförande

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 
ads

Tips