oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Stigande priser på småhus enligt färsk statistik från SCB

 • september 12, 2019
 • Redaktionen

Enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) steg priserna på småhus med tre procent under den senaste tremånadersperioden, juni–augusti, jämfört med föregående tremånadersperiod juni–augusti 2018.

 

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 20 av 21 län. I ett län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Västmanlands och Västernorrlands län med 7 procent, följt av Kalmar län med 6 procent. Det enda län där priserna inte steg var Blekinge, där var priserna oförändrade. I Storgöteborg, Storstockholm och Stormalmö steg priserna mellan 1 och 3 procent.

 

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län, samtidigt som priserna sjönk i två län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västmanlands län med 9 procent, följt av Blekinge län med 7 procent. Sjunkande priser redovisas i Västerbottens och Norrbottens län. Där sjönk priserna med 3 respektive 1 procent. I Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö steg priserna mellan 1 och 6 procent.

 

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var drygt 3 miljoner kronor för perioden juni–augusti 2019.

 

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa: SCB

 
ads

Tips