February 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Stocks in Play – Bred uppgång med Tobin i toppen

En sammanfattning över några av måndagsmorgonens viktigaste kurspåverkande händelser.

Stockholmsbörsen har inlett handelsveckan med högre kurser. Bland dagens vinnare noteras Tobin Properties, som stiger efter att Klövern lagt budpliktsbud, samt Ratos som säljer den norska braskamintillverkaren Jøtul för 360 miljoner kronor. Trention handlas högre efter att ha fått köpråd i Börsveckan.

Efter 90 minuters handel var OMXS30-index upp 1,80 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade ökat 1,71 procent.

Aktie Kursförändring Kommentar
Tobin Properties 12,7% Klövern reviderar budpliktsbud, erbjuder 22,65 kronor per stamaktie och 108,50 per A-prefaktie
Ratos 5,7% Säljer Jøtul för 360 miljoner kronor
Trention 5,7% Köpråd i Börsveckan
Edgeware 5,0% Rapport i linje med vinstvarning
Oscar Properties 4,6% Pareto sänker riktkurs men upprepar köp, ABG sänker till behåll från köp och riktkurs till 40 kronor (60)
Kinnevik 3,8% Nordea höjer till köp, riktkurs 330 kronor. DNB höjer riktkurs till 340 kronor (320) upprepar köp
Tobii 3,7% Tobii köper två bolag, Carnegie höjer till köp från behåll
Acando 3,7% Köpråd i Börsveckan
Veteranpoolen 3,4% Antal producerade timmar ökade med 96 procent i januari
Mekonomen 3,3% ABG höjer till köp (behåll), Carnegie sänker riktkurs till 160 kronor (165) upprepar behåll
HiQ 2,4% Köpråd i Börsveckan
ABB 2,0% DZ Bank höjer till köp (behåll), Nordea sänker till behåll
Volvo 1,9% Jefferies höjer riktkuren till 210 kronor (190)
Swedbank 1,9% Köpråd i Börsveckan
Knowit 1,5% Föreslår ommöblering av styrelsen, Mats Olsson föreslås greppa klubban
Collector −0,5% SEB sänker riktkursen med fem kronor
Fingerprint Cards −1,0% Redeye sänker motiverat värde till 12 kronor (24)

Klövern lägger budpliktsbud på Tobin Properties

Fastighetsbolaget Klövern lägger ett kontant budpliktsbud på samtliga stam- och preferensaktier i bostadsutvecklaren Tobin Properties. Budet läggs av Klöverns dotterbolag Dagon Sverige i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Klövern bjuder 22,65 kronor per stamaktie och 108,50 kronor per A-preferensaktie i Tobin Properties. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Klövern äger efter en riktad nyemission 40 procent av kapitalet och 42 procent av rösterna i Tobin Properties. Ägandet kommer efter genomförd företrädesemission att minska till 35 procent av kapitalet och 36 procent av rösterna, vilket innebär att budplikt därmed alltjämt föreligger. Erbjudandet är värt 402 miljoner kronor baserat på de aktier som Klövern inte redan äger. 

Anmälningstiden i erbjudandet löper från 26 februari till 26 mars och likviddag beräknas infalla omkring den 4 april. Erbjudandehandling planeras att offentliggöras den 23 februari. 

Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor och är fullt finansierat genom befintliga och tillgängliga kontanta medel och genom tillgängliga kreditfaciliteter.

Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Klövern tecknat och erhållit stamaktier i Tobin Properties i den riktade nyemissionen och därigenom blivit ny huvudägare i Tobin Properties. Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Tobin Properties. Klövern planerar inte att efter erbjudandet verka för några väsentliga förändringar av Tobin Properties verksamhet. Inte heller planeras några förändringar med avseende på Tobin Properties ledning och övriga anställda, inkluderat anställningsvillkor.

“Kopplat till Klöverns ambition att satsa på bostadsutveckling genom Klövern Living har det uppkommit en unik möjlighet för Klövern att positionera sig på den viktiga Stockholmsmarknaden. En investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur, tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under 2018 kommer att erbjuda. Tobin Properties har ett mycket duktigt utvecklingsteam som med starkare finansiella muskler kan ta till vara de möjligheter som kan komma att uppstå i kölvattnet av en svagare bostadsmarknad”, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.

Styrelsen i Tobin Properties har informerat Budgivaren att arbetet med styrelsens uttalande och inhämtandet av en så kallad “fairness opinion” pågår och att dessa kommer att offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två veckor före acceptfristens utgång.

 

Skribent: Finwire / Börsvärlden

Stocks in Play – Bred uppgång med Tobin i toppen är en artikel publicerad på Börsvärlden och kan läsas här: https://borsvarlden.com/artiklar/stocks-in-play-bred-uppgang-med-tobin-i-toppen/

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.