March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Fordon
 • >
 • Stocks in Play – Köpsug i Electrolux men kursslakt i Intrum

Stocks in Play – Köpsug i Electrolux men kursslakt i Intrum

En sammanfattning över några av onsdagsmorgonens viktigaste kurspåverkande händelser.

Stockholmsbörsen har inlett onsdagen stigande. Nyhetsflödet har varit intensivt där bland annat H&M:s rapport fått ett beskt mottagande med ett nedställ till under 150 kronor för aktien. I utlandet ses uppgångar för Frankfurtbörsen med runt 0,5 procent. USA-terminen är upp med cirka 0,4 procent. 

Efter cirka 50 minuters handel var OMXS30-index upp 0,19 procent.

ktie Kursförändring Kommentar
Electrolux 6,0% Bättre resultat än väntat, såg organisk tillväxt i försäljningen fjärde kvartalet med 4 procent (-3)
Volvo 3,7% Höjer utdelningen mer än väntat, drar upp marknadsprognoser för flera viktiga marknader 2018
SEB 2,9% Högre justerat rörelseresultat än väntat i fjärde kvartalet
Autoliv 0,8% Mängder med riktkurshöjningar och en höjd rekommendation från Baird
HiQ 0,7% SEB sänker rekommendation till behåll (köp)
BlackPearl 0,4% Infriade prognosen för helårsproduktionen
Loomis −0,4% Nordea höjer till behåll (sälj)
H&M −4,0% Resultat bättre än väntat och utdelning hålls oförändrad, bolaget undersöker möjlighet om återinvestering av utdelning till nya aktier
Intrum −9,0% Svagare resultat än väntat, men höjer utdelningen vilket var oväntat

Electrolux ökade resultatet mer än väntat i fjärde kvartalet


Aktien testar nu MA200-dagars underifrån.

Vitvarubolaget Electrolux redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 8,30 kronor (7,50), väntat var 8,11. 

Omsättningen uppgick till 32 366 miljoner kronor (32 144), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 31 439. Den organiska tillväxten låg på 4,0 procent (-3,0). I föregående kvartal låg den organiska tillväxten på -3,2 procent.

”Jag är mycket nöjd med utvecklingen under 2017, i synnerhet med att vi under fjärde kvartalet lyckades växa lönsamt och uppnå en organisk tillväxt på 4 procent. Detta var ett viktigt steg på vägen mot lönsam tillväxt”, säger vd Jonas Samuelson i en kommentar.

Rörelseresultatet blev 1 969 miljoner kronor (1 616), väntat rörelseresultat var 1 871. Rörelsemarginalen var 6,1 procent (5,0). 

Resultatet före skatt var 1 905 miljoner kronor (1 245), analytikerkonsensus 1 765.

Resultatet efter skatt blev 1 930 miljoner kronor (1 272). 

Resultat per aktie hamnade på 6,72 kronor (4,43). 

Electrolux föreslår 8,30 kronor i utdelning (7,50) väntat 8,11.

Bolaget upprepar marknadsprognoserna:

”Den goda efterfrågan på flertalet marknader under 2017 förväntas fortsätta under 2018. Vi bedömer att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa växer med 1-2 procent och i Nordamerika med 2-3 procent under 2018. Återhämtningen på marknaden i Latinamerika förväntas fortsätta, med en tillväxt på 3-5 procent”, säger Jonas Samuelson i rapporten.

Electrolux höjer prognosen för kostnadsökningen för råvaror.

”Priserna på råmaterial har fortsatt att stiga varför vi i nuläget bedömer att kostnaderna för råmaterial i 2018 ökar med cirka 1,2 miljard kronor, med en osäkerhetsfaktor på ytterligare 200 miljoner kronor. Vi fortsätter att genomföra kostnadseffektiviseringar för att motverka dessa ökade råmaterialkostnader. Dessutom genomför vi också tidigare annonserade prishöjningar. Vid nuvarande valutakurser beräknas effekterna av valutaförändringar för koncernen bli något negativa”, säger vd:n. Tidigare var bedömningen 1 miljard.

Under nästa år bedöms investeringarna fortsatt bli 6 miljarder kronor. 

Electrolux, Mkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 32 366 31 439 2,9% 32 144
Rörelseresultat 1 969 1 871 5,2% 1 616
Rörelsemarginal 6,1% 6,0%   5,0%
Resultat före skatt 1 905 1 765 7,9% 1 245
Nettoresultat 1 930     1 272
Resultat per aktie, kr 6,72     4,43
Utdelning per aktie, kr 8,30 8,11 2,3% 7,50

Konsensusdata från Bloomberg.

Skribent: Finwire / Börsvärlden

Stocks in Play – Köpsug i Electrolux men kursslakt i Intrum är en artikel publicerad på Börsvärlden och kan läsas här: https://borsvarlden.com/artiklar/stocks-in-play-kopsug-i-electrolux-men-kursslakt-i-intrum/

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.