juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Börsen
 • >
 • Intresset växer för Real Holding – Genomför stort fastighetsförvärv

Intresset växer för Real Holding – Genomför stort fastighetsförvärv

 • december 21, 2018
 • Redaktionen

Real Holding gick idag ut med en stor nyhet om ett avtal att förvärva 13 fastigheter om 78 000 kvadratmeter med underliggande fastighetsvärden om cirka 392 Mkr.

Fastigheterna omfattar logistik-, industri-, och kontorsytor varav merparterna ligger geografiskt placerade i Vara, Ale utby och Skövde kommun. Fastigheterna är uthyrda till 90 % och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till ca 4 år.

“Det känns mycket positivt att äntligen ha möjligheten att kunna genomföra ett större förvärv som genererar god intjäning och med ett välskött fastighetsbestånd som passar perfekt in i vår portfölj, både strategiskt och geografiskt. Förutom att vi förvärvar ett fint fastighetsbestånd med stabila kassaflöden och välmående hyresgäster får vi i West Sweden Property en stark strategisk ägare i Real Holding som aktivt kan bidra till vår fortsatta tillväxt. Affären är helt i linje med vår strategi och startskottet på den tillväxtresa som vi under en längre tid arbetat för att kunna påbörja efter en rejäl turn-around i Real Holding.” Säger Anna Weiner Jiffer, tf VD Real Holding i Sverige AB (publ)

“Vi ser med tillförsikt fram emot ett nära samarbete med ledningen i Real Holding och vi har i samråd med dem beslutat om ett långsiktigt samarbete i syfte att tillsammans bygga ett starkt tillväxtbolag med en attraktiv och unik strategi där vår erfarenhet och kompetens kommer väl till pass.” Säger Svante Andersson, VD Stenhaga Invest AB.

Samtidigt som Real Holding släppte detta pressmeddelande så kallade de även till extra bolagsstämma för beslut om nyemission.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 880 miljoner kronor och högst 3,52 miljarder aktier.
Styrelsen föreslår även att stämman godkänner en kvittningsemission på minst 60 miljoner kronor till teckningskursen 11,5 öre per aktie riktad till West Sweden Property i Vasa.
Samt föreslås det att stämman beslutar om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna på omkring 100 miljoner kronor.

 

 
ads

Tips