augusti 3, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Stor rabatt för Sverige i nya budgetförslaget

 • 2020-07-20 20:37
 • Redaktionen

Sverige både vinner och förlorar i det nya förslaget till EU:s långtidsbudget och coronakrisstöd.

Hör Ekots EU-kommentator Susanne Palme om det nya förslaget till EU-budget och krisstödet till coronadrabbade länder.

I det nya förslaget har bidragsdelen i coronastödet sänkts till 390 miljarder euro, medan lånedelen ligger på 360 miljarder.

Totalsumman är därmed fortsatt 750 miljarder, som föreslagits från EU-kommissionen.

När det gäller rättsstatsprinciperna är ordalydelsen likadan som tidigare, bortsett från att ett tillägg har gjorts om att “processen bör respektera principer om objektivitet, icke-diskriminering och jämbördig behandling av medlemsstaterna och utföras opartiskt och bevisgrundat”.

I det nya budet för långtidsbudgeten för åren 2021—2027 föreslås den svenska rabatten på medlemsavgiften bli 1 069 miljoner euro per år, drygt 10 miljarder kronor. Det innebär 236 miljoner euro mer per år jämfört med det förra kompromissbudet.

Det blir också nedskärningar i det nya förslaget.

– Man måste ju skära någonstans för att få ner andelen bidrag och det man skär på är väl sådant som inte Sverige uppskattar: Till exempel halveras forskningspengarna jämfört med tidigare och även pengarna till klimatomställningen dras ner rejält, från 30 miljarder till tio, säger Susanne Palme.

Österrikes, Danmark och Nederländernas rabatter ökas också. Österrikes dubblas till 565 miljoner euro år.

 
ads

Tips