februari 17, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Storbanker om viruset: ”För tidigt att bedöma läget”

 • januari 27, 2020
 • Redaktionen

I samband med tidigare sjukdomshärdar har guld gått starkt bland råvaror medan aktier kortsiktigt backat och obligationsräntor förts nedåt. Men på valutamarknaden har rörelserna varit mindre i samband med sars-, fågel- samt svininfluensan.

Det skriver Nordea i en analys med anledning av corona-virusets utbrott som startade i den kinesiska staden Wuhan, enligt Dagens Industri.

”Nuvarande dödstal för Wuhan-viruset är fortfarande lägre än det för sars (3 procent mot omkring 10 procent). Den kinesiska ekonomins betydelse för världsekonomin har dock dubblats sedan 2002/2003 när sars bröt ut”, skriver Nordea.

Det framhålls även att det nya virusets allvarlighet fortsatt måste fastställas. Danske Bank noterar i en analys att sarsepidemin höll i sig runt 3 till 4 månader men att det är svårt att se detta som någon vägledning.

”Medan regeringens respons är snabbare förefaller det nya viruset att spridas snabbare. Det är för tidigt att bedöma när läget är under kontroll”, skriver Danske Bank.

I samband med att sars bröt ut stod tjänstesektorn för 42 procent av kinesisk ekonomi mot dagens 54 procent.

”Kinesisk ekonomi är också en mycket större motor för global tillväxt. En lindrande faktor är att det främst är tjänstesektorn som kan förväntas drabbas negativt där importdelen är liten. Detaljhandelsförsäljningen kan dock också drabbas, något som kan skada importen samtidigt som inflationen kan få ett tryck upp av minskad produktion i Hubei-provinsen (där Wuhan ligger)”, fortsätter Danske Bank.

Medan coronaviruset sprider sig kommer osäkerheten att öka för kinesisk ekonomi och därmed global ekonomi samt de finansiella marknaderna. Under årets första halvår kan den kinesiska återhämtningen drabbas med upp till 1 procentenhets negativ BNP-inverkan från virusutbrottet.

Nordea konstaterar från sin genomgång av tidigare sjukdomshärdar att europeiska börsindex tappade 20-25 procent i samband med sars medan världsindex var ned mindre än 10 procent. Obligationsräntor var överlag ned i samband med tidigare sjukdomshärdar, men räntekurvor blev endast i begränsad omfattning flackare, fortsätter banken.

På råvarumarknaden stärktes guldet mer än 15 procent efter sarsutbrottet. De rörelser som setts på råvarumarknaden i samband med coronaviruset har samtidigt varit starkare jämfört med dem omkring sars och fågelinfluensan.

”Guld ska stödjas medan industrimetaller kan ta stryk”, sammanfattar Nordea läget.

På valutamarknaden har risk av-rörelserna däremot varit begränsade. Exempelvis har norsk och svensk krona i stort sett legat stilla mot euro i samband med tidigare epidemier.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips