juli 14, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Aktier
 • >
 • Större förlust än väntat – minus 6,2 miljarder för H&M

Större förlust än väntat – minus 6,2 miljarder för H&M

 • 2020-06-26 08:47
 • REFH

Modejätten H&M redovisade ett rörelseresultat på minus 6.188 miljoner kronor under det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på minus 6.004 Mkr enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers estimat.

På fredagen var det dags för att presentera sina siffror för det andra kvartalet 2020. Omsättningen, som redan var känd, uppgick till 28.664 Mkr exklusive moms.

Under perioden 1-24 juni minskade H&M:s försäljning med 25 procent i lokal valuta jämfört med samma period 2019. 350 av bolagets butiker är i skrivande stund stängda vilket är en minskning från omkring 900 den 15 juni.

VD Helena Helmersson

”Allteftersom vi återöppnar våra butiker har försäljningen börjat återhämta sig i en högre takt än väntat. För att möta de snabba förändringar i kundbeteende som covid-19 för med sig accelererar vi vår digitala utveckling, optimerar butiksportföljen och fortsätter att öka integrationen av kanalerna”, säger Helena Helmersson, vd för H&M, i en kommentar.

Vad gäller onlineförsäljningen ökade den med 36 procent under kvartalet och enligt Helena Helmersson har den positiva utvecklingen fortsatt även efter att bolaget började öppna sina butiker igen.

H&M:s bruttomarginal kom in på 46,3 procent under det andra kvartalet vilket var en minskning från 55,4 procent under samma period i fjol. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 47,4 procent enligt Infronts sammanställning.

Varulagret uppgick till 40.000 Mkr vilket var en minskning från 40.406 Mkr under det andra kvartalet 2019. H&M bedömer även att kostnaderna för prisnedsättningarna som andel av omsättningen kommer öka med 2-3 procentenheter under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2019.

”Med snabba justeringar av varuinköp och inköpsplaner kunde varulagret i det andra kvartalet minskas något jämfört med föregående år. Men eftersom det finns ett överutbud av vårvaror i hela branschen, och marknaden fortfarande är försvagad, bedömer vi att prisnedsättningarna som andel av försäljningen kommer att öka även i tredje kvartalet”, skriver Helena Helmersson.

Vad gäller butiksnätverketplanerar H&M nu att permanent stänga 170 butiker vilket är en ökning från 130 tidigare. Antalet planerade öppningar har i sin tur sänkts från 165 till 130 vilket alltså ger en nettominskning om 40 butiker.

 
ads

Tips