januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Större förlust för e-handelsbolaget Boozt som sänker tillväxtprognosen

 • november 14, 2019
 • Redaktionen

E-handelsbolaget Boozt rapporterar en justerad rörelseförlust om 28 miljoner kronor i det tredje kvartalet, att jämföra med en justerad förlust på 25 Mkr i motsvarande kvartal i fjol enligt Dagens Industri.

Efter avmattningen i klädbranschen sänker bolaget nu tillväxtprognosen.

På torsdagen rapporterade Boozt sin rapport för det tredje kvartalet 2019. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 764 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 625 Mkr i motsvarande kvartal i fjol. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till -3,6 procent att jämföra med -4,0 procent i jämförelsekvartalet.

Den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 22 procent. Motsvarande siffra i tredje kvartalet 2018 var 37 procent.

”I oktober gjorde vi förändringar i avtalsstrukturen avseende en stor varumärkespartner. Vi ingick ett konsignationsliknande avtal med varumärkespartnern som äger varorna på vårt lager, vilket får effekten att det endast är vår konsignationsavgift som redovisas som intäkt. Detta påverkar nettoomsättningen negativt men förbättrar vårt rörelsekapital med ungefär 1 procentenhet”, skriver vd:n Hermann Haraldsson i rapporten.

Bolaget spår att tillväxten för helåret kommer att landa i intervallet 23-26 procent. Den tidigare prognosen formulerades som ”högre än 27 procent”. Prognosen för den justerade rörelsemarginalen skruvas dock upp något, till högre än 2,5 procent jämfört med tidigare högre än 2,3 procent.

”Förbättringarna är ett första litet steg av flera initiativ till effektiviseringar i verksamheten som vi identifierat. Initiativen kommer att bidra under de kommande åren och möjliggör en fortsatt hög investering i tillväxt samtidigt som rörelsemarginalmålet på medellång sikt om 6% uppnås”, skriver Hermann Haraldsson.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips