januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Studie: Klimatsimuleringar är träffsäkra prognoser

 • december 05, 2019
 • Redaktionen

Datasimuleringar som försöker förutspå temperaturförändringar har en hög grad av träffsäkerhet, enligt en ny studie som AP rapporterar om.

Forskare har tittat närmare på 17 simuleringar som gjordes mellan 1970 och 2017. Deras slutsats är att flertalet av dem var så pricksäkra att ”de var omöjliga att skilja från det som faktiskt hände”.

Enligt de senast gjorda simuleringarna kommer temperaturen år 2100 att ha ökat med 3 grader celsius jämfört med förindustriell tid. Det är en utveckling som FN:s klimatpanel IPCC har sagt kommer att få katastrofala följder.

Källa: Omni

 
ads

Tips