March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Substansrabatt i österled

Flera investmentbolag handlas förhållandevis konstant omkring en substansrabatt på cirka 20 procent.  Exempelvis jättarna Lundbergs och Investor hamnar i den kategorin. Kinnevik med sina heta e-handelstillgångar handlas nu istället till en premie jämfört med substansvärdet. Två bolag på stockholmbörsen med högre substansrabatt är Havsfrun med cirka 30 procent och East Capital Explorer med cirka 40 procent substansrabatt. 

East Capital Explorer (ECEX) har inte haft någon lysande utveckling på börsen sedan introduktionen i november 2007. Introduktionskursen på 100 kr har på sex år halverats. Bolaget har senaste tiden fått dras med en hög substansrabatt som efter en liten kursuppgång i den gångna veckan nu ligger strax under 40 procent. 

Finns det då något som talar för ECEX? Substansrabatten lockar, allt annat lika så innebär det en möjlighet att köpa in sig i tillgångar till rabatt. Vidare så särskiljer sig bolaget mot flera andra alternativ med östlig exponering. Normalt är råvaror som olja, gas, mineraler och spannmål i fokus när man pratar om Ryssland och Östeuropa. För East Capital Explorer är det istället i inhemsk konsumtion som ligger till grund för placeringsinriktningen. Bolagets inriktning passar alltså investerare som tror på (eller är beredda att chansa på) att levnadsstandarden i forna Sovjetunionen och övriga Östeuropa snabbare kommer närma sig den nivå som vi åtnjuter i väst. Bolaget har också kommunicerat att de fortsätter lägga krut på att minska substansrabatten. Det är visserligen inget nytt, man har provat både utdelningar och återköpsprogram tidigare men i takt med att fler omvärldsfaktorer skiner upp så ser förutsättningarna bättre ut. Bolaget är nu inne på andra året av sitt inlösenprogram och skulle man lyckas få ner rabatten till 30 procent så ger det i sig en kurspotential på cirka 15 procent. Ryssland ser också billigt ut med genomsnittliga P/E-tal omkring 5. Här får vi dock slänga in ännu en brasklapp eftersom låga P/E-tal i Ryssland inte är något nytt. Uppvärdering via multipelexpansion har setts som en trigger under det senaste decenniet. Oavsett om vi får se uppvärderingar i Ryssland under de närmaste åren eller inte så utgör låga värderingar ändå ett visst golv.   

 

Charlotte ÅsbergVi får tag på Charlotte Åsberg, IR-manager på East Capital Explorer;

 

 Det senaste halvåret har substansvärdet varit oförändrat på 78 SEK. Vad är det som gör att substansvärdet är så konstant?

– Tittar man på euron som är vår basvaluta så har substansvärdet varierat en del, det är främst när man skriver ut det i svenska kronor som det har legat väldigt stabilt. Det händer en del i investeringarna men har under den här perioden jämnat ut sig, vissa investeringar har gått upp och andra har gått ner. 

Vi har en väldigt starkt tilltro till vår portfölj och jag kan nämna att vår portfölj har förändrats ganska mycket de senaste 12 månaderna. Dels har andelen direktinvesteringar (investeringar som inte görs via en fond) ökat ganska kraftigt från 16 till 30 procent av portföljen. Vi har också ökat andelen onoterat – vilket ligger bättre i linje med vår ursprungliga strategi – att fokusera på spännande och unika bolag. Dessutom har vi koncentrerat portföljen en del, alltså minskat antalet underliggande bolag. 

 

Om vi pratar direktinvesteringar, är det intern kompetens hos ECEX som står för utvärderingen eller ligger det hos er förvaltare?

-Vår förvaltare, East Capital, har det huvudsakliga ansvaret för att hitta de bästa investeringarna och det är där förvaltningskompetensen finns. Det är förvaltarna som är ute och reser i regionen, träffar bolag och har erfarenheten. Att ständigt vara ute och resa i regionen är en förutsättning för att lyckas på denna marknad där transparensen i många fall är begränsad. Men när det gäller större investeringsbeslut så tas det av vår styrelse, som även består av oberoende ledamöter med erfarenhet från regionen. Utgångspunkten är alltså att styrelsen fattar beslut utifrån rekommendation av förvaltaren.

 

Kan man tänka sig att förvaltningskostnaden blir lägre med en större andel direktinvesteringar i portföljen eller betalar ni en årlig förvaltningskostnad även för innehav som inte ligger i fonder?

– Ja, det är ungefär 2 procent i snitt oavsett om det handlar om en fond- eller direktinvestering. Sedan tillkommer en prestationsrelaterad avgift om förvaltaren lyckas skapa en god avkastning över en viss nivå. Vi bedömer det som en marknadsmässig prissättning speciellt med tanke på att östeuropamarkanden är betydligt mindre transparent jämfört med väst och det kräver betydligt mer förvaltningsresurser att resa runt i Östeuropa jämfört med att sitta på ett kontor och analysera en svensk aktie till exempel. 

 

Ni har kommunicerat att ni vill minska substansrabatten. Hur går ni tillväga?

– Vi har provat att återköpa aktier under ett antal år och vi har även betalat ut utdelning under ett par år. Mot bakgrund av det och att vi fortfarande har en hög substansrabatt så har vi då valt att prova en ny strategi via ett inlösenprogram som löper under perioden 2013-2015. Det första inlösenerbjudandet genomfördes nu före årsskiftet och nästa kommer i april 2014, förutsatt att beslutet klubbas på årsstämman. Styrelsens förslag innebär att upp till fem procent av aktierna ska lösas in till substansvärde. Som aktieägare har du alltså möjligheten att lösa in var tjugonde aktie till det substansvärde som gäller vid tillfället. Det här är ett sätt för oss att skapa aktieägarvärde i väntan på att portföljen ska realisera sin potential men vårt primära mål att självklart att skapa långsiktigt bra avkastning.

 

Vilket av era innehav tycker du är mest spännande?

– Vi har många spännande bolag i vår portfölj! Vår största direktinvestering Melon Fashion Group (MFG) som är ett ryskt modebolag är otroligt spännande. Det är ett bolag som har mycket  goda förutsättningar att fortsätta sin tillväxt och dra nytta av den växande medelklassen i Ryssland. MFG utgör cirka 16 procent av substansvärdet så det är en betydande del av portföljen. I maj i år gjorde vi också en ny spännande direktinvestering i ett estniskt kabel-tv- och bredbandsbolag som heter Starman. Starman utgör drygt 8 procent av substansvärdet och de här två investeringarna står tillsammans för närmare 25 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av portföljen. Det är alltså goda exempel på bolag som vi gärna ser fler av i portföljen framöver. Vi har också på allvar börjat investera i fastigheter med fokus på Baltikum. Fastighetssektorn har varit en målsektor ända sedan start men förvaltarna såg tecken på problem redan 2008, vilket gjorde att man då avvaktade investering. Det är vi väldigt glada för eftersom den baltiska fastighetsmarknaden strax därefter kraschade. Men nu har vi börjat öka fastighetsexponeringen och ser fastigheter som ett jättebra komplement till övriga investeringar eftersom fastigheter ger stabilitet och bra kassaflöden. Den ryska medelklassen växer, köpkraften ökar på grund av stigande löner, man har en låg platt skatt på 13 procent och ryssarna fick i stort sett sina bostäder i samband med privatiseringen på 90-talet. Det gör att man har extremt låga bolån eller inga bolån alls. Befolkningen kan använda en stor del av sin disponibla inkomst till konsumtion vilket gör att just konsumtion och inhemsk tillväxt är det bästa sättet att dra nytta av utvecklingen i Ryssland. 

 

Ägarfråga, East Capital Partners är listade på hemsidan som största aktieägare med 10,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av bolaget. Vilka är det?

– East Capitals Partner och relaterade bolag har ökat sitt ägande betydligt den senaste tiden och äger nu över 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av East Capital Explorer om man inkluderar hela sfären. Det är ju en väldigt tydlig indikation på att grundarna och förvaltarna verkligen tror på det här och den potential som finns. 
East Capital Partners utgörs alltså till största delen av personer i förvaltningsorganisationen?

– Ja, det är bland annat Peter Elam Håkansson och Kestutis Sasnauskas som båda har stort ansvar inom förvaltningsorganisationen. Deras incitament är detsamma som aktieägarnas mål, att öka värdet. 

 

Vostok Nafta har haft en kursuppgång på 190 procent sedan årsskiftet. Det finns mycket som skiljer de båda bolagen åt men de har också så mycket gemensamt att lite av glansen kan falla över på East Capital Explorer. En ökande andel direktinvesteringar och en mer koncentrerad portfölj, som vi nu ser, skulle kunna sätta lite fart på aktien och faller alla bitarna på plats så kan det även bli bra på lång sikt.

 

East Capital Explorer handlas på NasdaqOMX Mid Cap under tickern ECEX. Läs mer om bolaget på www.eastcapitalexplorer.com

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.