april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Svagt start för Aktietorgets senaste börsdebutant

IT-konsulten CGit började idag den 9 januari att handlas på Aktietorget. Det är den tredje nyintroduktionen på marknadsplatsen hittills under 2018.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som tecknades till 5,4 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 108 procent. CGit emitterade 200 000 B-aktier till teckningskursen 25 kronor per aktie och tillfördes därmed 5,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1 miljon kronor. 

Mölndalsbolaget CGit meddelade i morse att omsättningen i december ökade med 10 procent till 6,5 miljoner kronor. För helåret 2017 ökade omsättningen med 31 procent till 56,5 miljoner kronor (43,2). Resultatet var fortsatt positivt. 

Aktien har hittills idag handlats till 20,50 kronor som lägst betalt och 24,50 kronor som högst betalt. Klockan 11.00 var senast betalt 21,50 kronor, vilket motsvarar en nedgång på 14 procent jämfört med teckningskursen på 25 kronor. 4 354 aktier har omsatts hittills idag till ett värde av 95 890 kronor.

Bolaget har 1,58 miljoner aktier utestående, inklusive de onoterade A-aktierna och börsvärdet är 34 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Skribent: Finwire / Börsvärlden

ads

Svagt start för Aktietorgets senaste börsdebutant är en artikel publicerad på Börsvärlden och kan läsas här: https://borsvarlden.com/artiklar/svagt-start-for-aktietorgets-senaste-borsdebutant/

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads