juli 10, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Svensk krona, ingen favoritvaluta längre

 • 2013-08-08 19:11
 • Redaktionen

Den svenska kronan var rejält i ropet fram till för några månader sedan men dess gloria har fallnat betydligt sedan dess. Trendbrott eller en tillfällig företeelse?

Under de senaste månaderna har euron stärkts mot den svenska kronan från 8,30-nivån till nuvarande 8,70-nivån. Anledningen har främst varit att marknadens förtroende för euron har börjat återvända. Eurons styrka är märkbar även gentemot de stora världsvalutorna. Marknaden har helt enkelt reagerat på att utvecklingen i eurozonen inte har varit lika dålig som befarat. Likaså har optimismen kring den svenska ekonomin bedarrat.

Den svenska ekonomin å sin sida har varit stabil. Den förväntade konjunkturuppgången har visserligen till stor del inte materialiserats men där utmärker sig å andra sidan inte Sverige. 

Risken för den svenska kronan ligger framför allt i de svenska bostadspriserna. Privatkonsumtionen har blivit en allt större del av den svenska ekonomin vilket är naturligt i en ekonomi som utvecklas starkare i relation till sina handelspartners. Och det har funnits skäl till den ökningen, bland annat den relativt sett lägre offentliga skuldsättningen som överlag har givit mer stabilitet i ekonomin under de senaste åren när statsfinanserna har kommit i fokus. Stabila och stigande bostadspriser gynnar konsumtion och vice versa. Skulle bostadspriserna falla ökar det risken för en svagare konsumtion. Mot bakgrund av privatkonsumtionens ökade vikt i den svenska ekonomin skulle det allt annat lika vara negativt för den svenska kronan.

Så länge ränteläget i omvärlden är lågt, kan emellertid inte Riksbanken avvika för mycket på uppsidan. Medan Riksbanken håller räntan låg är risken för fallande bostadspriser inte särskilt stor. Nuvarande makroklimat passar därför den svenska kronan egentligen ganska bra. Även om kronan är en cyklisk valuta så gynnas den mer av ett mellanläge till följd av det ökade ränteberoendet i den inhemska ekonomin.

Mellanläge i världsekonomin är egentligen vad som ter sig som mest troligt under överskådlig tid. Ultralätt penningpolitik med tillgångsköp har lyckats skapa stabilitet på de finansiella marknaderna men det är ingen mirakelkur. I synnerhet under en period av hävstångsminskning på statsfinansiell nivå.

Förutsättningarna för den svenska kronan fortsätter att vara goda. Svensk ekonomi utvecklas egentligen inte bättre än våra stora handelspartners men visar upp relativ stabilitet. Räntan är högre än i de stora västerländska ekonomierna men ändå tillräckligt låg för den finansiella stabiliteten och konsumtionen i landet. Nedgångar i den svenska kronan är tills vidare att betrakta som köplägen.

 

 
ads

Tips