januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Svensk tillväxt bromsar

 • juli 30, 2019
 • Redaktionen

Den svenska tillväxten minskade med 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal, rensat för säsongseffekter, enligt en tidig sammanställning från Statistiska centralbyrån (SCB).

I årstakt ökade bruttonationalprodukten (BNP) med 1,4 procent under kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

Hushållens konsumtion ökade med 0,6 procent under andra kvartalet. Den offentliga konsumtionen minskade med 0,1 procent.

Minskade lagerinvesteringar höll tillbaka BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter. Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 1,1 procent jämfört med kvartalet före vilket höll tillbaka tillväxten med 0,3 procentenheter.

 
ads

Tips