januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Svenska BNP prognoser 2020

 • december 23, 2019
 • Redaktionen

Prognoserna för den svenska tillväxten 2020 har sänkts löpande under 2019, från knappa 2 procent i början av året till dryga 1 procent i de senaste prognoserna före jul.

Det visar en sammanställning av konjunkturprognoser från regeringen, myndigheter, banker och organisationer som Nyhetsbyrån Direkt har gjort.

“Bakom de sänkta prognoserna ligger dels att faktiska BNP-utfall visat på en sämre tillväxt, vilket ändrar hela bedömningen, och dels också att vi har sett en tydlig försämring av svensk ekonomi, framför allt under senare delen av 2019”, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

SEB förvånades länge över att svensk industri stod så bra emot svagheterna i Europa, framför allt i Tyskland. Förklaringen verkar ha varit några starka branscher, bilar och läkemedel, möjligen i kombination med den svaga kronan.

“Nu märker vi att konjunkturen ute i Europa sätter avtryck även i svensk tillverkningsindustri, vilket nog är det som gjort att en hel del har dragit ned sina prognoser mot slutet av året. Det ser lite jobbigt ut nu, med många indikatorer som fortsatt pekar nedåt för svensk del, medan det syns en del metkrokar internationellt, där kurvor som tidigare pekat nedåt börjat vända upp”, säger Robert Bergqvist som dock påpekar att detta handlar mycket om att Sverige släpar efter omvärlden och kom senare in i avmattningen.

SEB ligger nära konsensus och tror på en BNP-tillväxt på dryga 1 procent för svensk del nästa år.

“Även om vi nog kommer att få en del dyster statistik de närmaste månaderna ska man inte deppa alltför mycket om svensk ekonomi. Tillväxten bromsar in, men det är ingen tvärnit”, säger Robert Bergqvist.

Han tror penningpolitikens roll i den ekonomiska politiken kommer att bli ett fortsatt hett ämne under det nya året.

“Om indikatorer och hårddata fortsätter försvagas i början av 2020 lär inte kritiken mot Riksbankens räntehöjning lägga sig”, säger han.

Ytterligare ett tema lär bli vad finanspolitiken kan göra för att dämpa nedgången i ekonomin, där mer pengar till kommunerna är en lågoddsare.

“Jag tror också att vi kommer att prata om bristen på politisk handlingskraft, där det behöver göras mycket mer än vad som finns i 73-punktsprogrammet. Det tar steg i rätt riktning, men vi skulle behöva ha rejäla hopp framåt, till exempel i bostadspolitiken och en skattereform. Även utbildning och omställning är något man måste ta tag i för att förbereda Sverige bättre inför den fjärde industriella revolutionen”, säger Robert Bergqvist.

Slutligen tror han att handel kommer att vara ett fortsatt viktigt tema, där fokus kan komma att flytta från handelsrelationerna mellan USA och Kina till relationerna mellan USA och EU.

“Det har hackat en del mellan USA och EU på sistone. Relationerna är ansträngda och det kan spilla över på Sverige om USA inför tullar”, säger han med tillägget att stundande presidentval dock bör dämpa Donald Trumps vilja till handelskonflikter.

Med prognoserna för 2019 har det inte hänt lika mycket, en viss nedrevidering har dock skett under året.

Källa: Direkt/Veckans Affärer

 
ads

Tips