april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Svenska börsen starkare än uppfattat

Efter den kraftiga nedgången i början av året har börsindexen sakta men säkert återhämtat sig. Den amerikanska börsen i synnerhet har varit stark men den svenska börsen är faktiskt starkare än vid första anblick.

Det mest använda indexet för att följa börsutvecklingen på den svenska börsen är OMX S30. På den amerikanska börsen är det mest använda indexet S&P 500. Båda indexen visade upp stor svaghet under början av året men S&P 500 har tagit igen hela fallet medan OMX S30 har några procent upp till nivåer från slutet av förra året.

 

Den skillnaden har gjort att det har talats mycket om att den svenska börsen har släpat efter den amerikanska i återhämtningen och det är bara delvis sant. Tittar man på vad som har hänt från toppnivåerna för knappt ett år sedan så är det sant men sedan årsskiftet är utvecklingen snarlik.

 

 

För det första har vi valutaeffekten. Den svenska kronan har stärkts med runt fyra procent mot dollarn sedan förra året. Det förklarar till största delen skillnaden i indexutveckling sedan årsskiftet. När kronan stärks mot dollarn, försvagas vinsterna för de svenska exportbolagen som väger tungt i OMX S30 och det motsatta gäller för de amerikanska exportbolagen.

 

En annan ofta bortglömd faktor är utdelningarna. Vi har gått igenom en utdelningsperiod för de svenska bolagen och det snedvrider bilden. För det första är direktavkastningen högre på den svenska börsen och för det andra betalas utdelningarna i Sverige en gång om året. I USA betalas de ut en gång per kvartal.

 

Valutaeffekten är lite svår att kvantifiera eftersom den inte har en exakt påverkan på indexutvecklingen. Den tenderar inte att påverka marknaden för mycket på kort sikt eftersom det tar ett tag för valutautvecklingen att räknas som bestående och bakas in i kurserna. En fyraprocentig kronförstärkning mot dollarn ska dock synas i kurserna till viss del. Särskilt med tanke på att USD/SEK konsoliderade länge och den senaste tidens rörelse kan ses som ett tekniskt utbrott.

 

Under utdelningsperioder är det bäst att omfokusera från OMX S30 till SIX Return Index. Där är utdelningarna inräknade i indexutvecklingen och ger en mer rättvis bild av börsutvecklingen. Visserligen skiljer sig sammansättningen åt något så det går inte att jämföra OMX S30 och SIX Return Index rakt av. OMX S30 består av de 30 största bolagen medan SIX Return Index består av alla bolag på Stockholmsbörsen. Utan utdelningseffekten brukar de dock följas åt ganska väl. Sedan årsskiftet är skillnaden runt tre procent vilket mer eller mindre förklaras av utdelningarna och kvantifierar utdelningseffekten för OMX S30 under perioden. För S&P 500 är motsvarande siffra drygt en halv procent under samma period.

 

 

De senaste dagarnas uppgång på Stockholmsbörsen tillsammans med en starkare krona gör att den svenska börsen inte längre har en kortsiktig uppsida baserat på att den har släpat efter den amerikanska börsen. För den svenska börsen är starkare än den vid första anblick ser ut att vara. Nu är det istället full fokus på rapporterna som gäller. 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads