februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Sverige saknar 600 000 bostäder

 • mars 06, 2018
 • Redaktionen

Enligt en artikel från Boverket, Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, saknar Sverige 600 000 bostäder fram till och med 2025. Statistiken visar att det svenska bostadsbyggandet planade ut under det andra halvåret 2017. Det minskade bostadsbyggandet skall ses i skenet av att Boverket pekar på att den svenska befolkningen ökar, och att dessa människor behöver bostäder. Behovet gäller både i närtid och i framtiden.

ads

Expertmyndigheten Boverket analyserar och prognosticerar ständigt den svenska bostadsmarknaden och anses vara den aktör som har bäst uppfattning om utvecklingen av bomarknaden. I sin senaste analys har myndigheten tagit in siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB, som visar hur bostadsbyggandet utvecklades under föregående år.

Ökad trångboddhet och fler hemlösa

Boverket har bland annat till uppgift att ge signaler om hur tillgången och efterfrågan ser ut på den svenska bostadsmarknaden. Deras analyser har därför en stor betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt. I sina senaste analyser noterar nu Boverket en utplaning av bostadsbyggandet. Trots att det byggs fler bostäder så är det emellertid inte tillräckligt, vilket på sikt kan få negativa konsekvenser i form av en ökad trångboddhet, prisökningar på marknaden och fler hemlösa. En bostadsmarknad med brist på bostäder gör det också svårare för ungdomar att flytta hemifrån.

Ökning av byggandet men inte tillräckligt för att möta efterfrågan

Det skall hållas i minnet att bostadsbyggandet under 2017 steg jämfört med 2016. Enligt uppgifter från SCB påbörjades byggandet av 67 750 nya bostäder under förra året, och totalt färdigställdes 53 500 bostäder. Under det tredje kvartalet 2017 kom emellertid en förändring, byggandet av nya bostäder stagnerade. Boverkets prognoser visar att det kommer att behövas ytterligare 600 000 bostäder fram till och med 2025. Den svenska befolkningen ökar, både genom ett ökat barnafödande, längre livslängd och inflyttning. Detta gör att det enligt Boverket krävs att byggandet av nya bostäder ökar till 80 000 per år.

 

 
ads

Tips