maj 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sveriges statsskuld ökar kraftigt

 • 2020-05-19 13:08
 • Redaktionen

Till följd av coronapandemin väntas riksgälden att behöva täcka ett underskott i statskassan på drygt 400 miljarder kronor det här året.

Det här spår riksgälden med riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en ny rapport.

– Vi ligger ju väldigt lågt jämfört med många andra länder. Vi har en oerhört fördelaktig utgångssituation med en låg statsskuld så att vi kan just använda statsskulden som buffert för att mota och motverka de negativa effekterna av krisen, så vi är i en väldigt avundsvärd situation egentligen jämfört med många andra länder. Det är tack vare att vi hållit en god budgetdisciplin. Det är någonting som vi har förtjänat genom hur vi har betett oss tidigare, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Det är en dramatisk förändring i underskottet när det gäller de statliga betalningarna, jämfört med februari då prognosen var 14 miljarder. Sedan spreds coronaviruset och påverkade världsekonomin, även den svenska.

Hittills har till exempel de svenska statliga stödinsatserna, enligt finansdepartementet, uppgått till ungefär 800 miljarder. Det här betyder att riksgälden, som sköter Sveriges upplåning, behöver låna pengar, drygt 400 miljarder kronor för i år.

Samtidigt vill riksgäldsdirektör Hans Lindblad tona ner allvaret, genom att jämföra Sveriges situation med flera andra länder som har en större statsskuld i andel av BNP – alltså summan av alla varor och tjänster.

Ändå förändras inte strategin med hur till exempel fördelningen ser ut mellan olika värdepapper som statsskuldväxlar och statsobligationer, trots det unika läget i ekonomin, säger Hans Lindblad.

– Vi följer vår vanliga strategi hur vi agerar när vi behöver öka upplåningen, säger riksgäldsdirektör Lindblad.

Varför följer ni den vanliga strategin med tanke på att det är ett extraordinärt läge?

– För att det här har visat sig vara en framgångsrik strategi och jag tror på att krishantering, överhuvudtaget ska man försöka följa de normala rutinerna i en så stor utsträckning som möjligt. Det finns inget skäl för oss att avvika. Tvärtom så har det här visat sig fungera väl och mottagandet av marknaden idag är suveränt. I så motto att räntedifferensen mot Tyskland har krympt. Det är ett väldigt gott betyg i en situation där vi annonserar att ska öka upplåningen såpass mycket som vi gör, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

 
ads

Tips