augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sveriges största solcellspark- invigning idag!

 • juni 13, 2019
 • Redaktionen

Ger hopp till en snabbare övergång till förnybara källor. 

Sveriges största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo, Skåne. Anläggningen är tolv hektar, lika stort som 18 fotbollsplaner, och innehåller 21 080 solpanelerna, skriver Svea Solar i ett pressmeddelande.

”År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt. Traditionella energibolag har investerat tungt i fossila energikällor och har inte de ekonomiska incitamenten för att investera i förnybara alternativ. Det är ingen slump att Sveriges största solcellspark finansieras av mindre aktörer och privata investerare”, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar, bolaget bakom satsningen.

Svea Solar är Sveriges största leverantör av solceller och det är den fjärde park som de utför.

”Våra solpaneler har blivit både billigare och mer effektiva, vilket gör att intresset ökat explosionsartat”, tillägger Erik Martinson.

 
ads

Tips