“Det var överlag starkt, med uppgångar både för industrin och tjänstesektorn. Detta är helt klart positivt. Tittar man på de data som kommit från produktionssidan ser BNP ut att kunna bli hygglig under det fjärde kvartalet. Data från användningssidan har dock varit lite år det svagare hållet, bland annat detaljhandeln”, säger hon.

Produktionen i näringslivet steg 0,5 procent mellan oktober och november och ökade 1,8 procent i årstakt, med uppgångar för såväl industrin, tjänstesektorn och byggsektorn.

Industrins orderingång minskade samtidigt 1,2 procent i årstakt i november, vilket dock var upp från -5,4 procent i oktober.

“Man kan notera att orderingången är fortsatt svag, men årstakten är i alla fall mindre negativ. Detta tycker jag också rimmar väl med signalerna från inköpschefsindex, där vi sett en återhämtning, men där index fortfarande ligger kvar under 50-strecket. Det är fortfarande svagt, men inte lika svagt som tidigare”, säger Cathrine Danin.

Hon tillägger att detta är positivt, men att det ännu är för tidigt att tala om en botten.

“För det skulle jag nog vilja se att det fortsätter ytterligare en tid”, säger hon.

Sveriges BNP ökade med 0,3 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Källa: Affärsvärlden