april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Sydeuropa rör på sig

Teknikaktierna på Nasdaqbörsen har tappat mark under perioden. Småbolag i Nordamerika avyttras. Ukrainas kris påverkar för närvarande börserna marginellt. Fed fortsätter att trappa ner. Marknaderna i Sydeuropa har börjat visa en positiv avkastning. Divergerande resultat från svenska bolag.

Under april månad har den tekniktunga Nasdaqbörsen i New York backat cirka 3,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan New York Stock Exchange (NYSE) är i stort sett oförändad. Detta har påverkat många amerikanska småbolag vars värdering har fallit betydligt. Den amerikanska dollarn på 6,58 svenska kronor har fluktuerat i spannet 6,50–6,60 SEK under april månad. Den svenska börsen har under samma tid varit i stort sett oförändrad. 

De proryska separatisterna i östra Ukraina har genomfört många attacker mot myndighetsbyggnader. Den ukrainska militären verkar avvakta med motanfall. Efter Genèveavtalet där bland annat Ryssland, USA och EU samt Ukraina kom överens om stabiliserande åtgärder, har de finansiella marknaderna lugnat ner sig. Så länge det är status quo, ger det inga signaler till fall på världens börser. USA:s centralbank Federal Reserve (FED) fortsätter sin nedtrappning med tio miljarder dollar, (tapering) och köper nu stats- och bostadsobligationer för ”endast” fyrtiofem miljarder dollar per månad. 

Riksbanken kommer förmodligen att sänka räntan vid nästa räntemöte med en kvarts procentenhet, styrräntan blir i så fall 0,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Det har kommit spridda skurar från Sveriges storbolag under rapportperioden. Båda AstraZeneca och Meda är utsatta för uppköp och båda företagen har avvisat respektive bud. Meda har en stark ägare i Stenakoncernen, medan AstraZeneca som är ett svensk/brittiskt bolag är mera sårbart med många små ägare. Aktierna har stigit med 40 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för Meda respektive cirka 25 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för AstraZeneca under perioden.  Kopparpriserna har fallit under senare tid vilket påverkar gruvnäringen negativt och drabbar företag som Boliden, Sandvik och Atlas Copco.  Än så länge är inte Scania heltyskt och Volkswagen förlängde budperioden på de utstående aktierna till slutet på maj för att försöka komma över 90 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} ägande så man kan begära tvångsinlösen.

De sydeuropeiska länderna Portugal, Spanien, Italien och Grekland har börjat röra sig åt ett positivt håll. Portugal har tackat för sig när det gäller nödlån från trojkan EU, ECB (Europeiska Centralbanken) och IMF (Internationella valutafonden). Både Spanien och Portugal emitterar statsobligationer till räntor som ligger runt 5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.  Under krisåren fick länderna inte låna på kreditmarkanden så länge trojkan försåg dessa med nödlån. Vi noterar att aktiekurserna i både Spanien, Italien och Grekland börjat stiga rejält, dock från en låg nivå.

I vår förvaltning på Gynnsam har vi under senaste perioden avyttrat fonder som placerar i nordamerikanska småbolag och vi föreslår en viktning mer åt stora amerikanska bolag. Vidare placerar vi i både stora och små svenska bolag. Fokus på små och stora bolag i Europa kommer att ligga kvar tillsvidare. Vi har i en av våra porföljer investerat i både Indien och Spanien med en mindre del. Intressanta marknader framöver är även Indonesien och Brasilien. Börserna i dessa länder har haft bra uppgångar under året. Vi bevakar även hälsosektorn och har placerat i en hälsofond i vår Skandiaportfölj.

 

Jan Norne
Fondkrönika presenteras i samarbete med Gynnsam Fond & Försäkring AB

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads