juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Systemhus bjuder in till pressträff med bokslutskommuniké

 • november 08, 2018
 • Redaktionen

Systemhus är en publik bostadsutvecklare under kraftig expansion med ambitioner att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. 

Systemhus är en publik bostadsutvecklare under kraftig expansion med ambitioner att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Genom bl a förvärvet av SGE Construction AB har Systemhus nu kapacitet att aktivt fortsätta att utveckla projekt runt om i landet.
Systemhus finansiella förutsättningar redovisas i form av en bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 vilken kommer att presenteras under företagets kommande pressträff, denna gång i Norberg i Västmanlands län. I Norbergs kommun planerar Systemhus att genomföra flera projekt men är redan idag verksamma med att renovera en befintlig hyresfastighet.

– Systemhus expanderar kraftigt verksamheten och ser ljust på framtidens förändrade bostadsmarknad och branschomställning som nu pågår. Genom ett intensivt projektutvecklingsarbete under flera år kombinerat med framtagna bostadskoncept samt förvärvet av det kompletta byggföretaget SGE Construction har vi skapat en stabil plattform för verksamheten. Då vi ser Norberg som en framtida tillväxtkommun känns det naturligt att förlägga en pressträff med bokslutskommuniké i Norberg denna gång, säger  Linus Söder, vd på Systemhus.

Närmare detaljer om pressträffen meddelas under kommande vecka.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

 
ads

Tips